Home | Travel Blog | Site Map | Login   
Home > Tour > Outbound > HONG KONG
 -  HONG KONG
โปรแกรมทัวร์ ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า-เวเนเชี่ยน 4 วัน 3 คืน (RJ)
07-10, 21-24 พ.ย. / 05-08 ธ.ค. 62
16-19 ม.ค. / 08-11, 22-25, 07-10, 21-24 มี.ค. 63
** ราคา 12,999 บาท **

04-07, 25-28 เม.ย. 63
** ราคา 13,999 บาท **

12-15, 19-22 ต.ค. 62
** ราคา 14,999 บาท **

11-14 เม.ย. 63
** ราคา 18,999 บาท **

28-31, 29 ธ.ค. 62-01 ม.ค. 63 (วันปีใหม่)
** ราคา 19,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง-ลันเตา-มาเก๊า-สะพานข้ามทะเล 3 วัน 2 คืน (CX)
06-08, 20-22 ก.ย. 62
** ราคา 21,999 บาท **

11-13, 25-27 ต.ค. 62
** ราคา 25,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (CX)
13-15, 27-29 ก.ย. 62
** ราคา 19,999 บาท **

25-27 ต.ค. 62
** ราคา 21,999 บาท **

18-20 ต.ค. 62
** ราคา 23,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น โชว์น้ำพุ 3 มิติ 3 วัน 2 คืน (CX)
06-08, 07-09, 13-15, 20-22, 21-23 ก.ย. 62
** ราคา 10,999 บาท **

25-27, 26-28 ต.ค. 62
** ราคา 11,999 บาท **

11-13, 18-20, 19-21 ต.ค. 62
** ราคา 13,999 บาท **

12-14 ต.ค. 62
** ราคา 14,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 2 วัน 1 คืน (HX)
02-03, 09-10, 16-17, 30 พ.ย.-02 ธ.ค. 62
** ราคา 9,888 บาท **

28-29 ก.ย. / 21-22 ธ.ค. 62
04-05, 11-13 ม.ค. 63
** ราคา 10,888 บาท **

01-02 ม.ค. 63
** ราคา 11,888 บาท **

05-06, 26-27 ต.ค. 62
** ราคา 12,888 บาท **

12-13, 19-20 ต.ค. 62
** ราคา 14,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ ฮ่องกง-ช้อปปิ้ง-เกาะลันเตา 3 วัน 2 คืน (HX)
09-11, 23-25, 30 พ.ย.-02 ธ.ค. 62
** ราคา 14,444 บาท **

26-28 ต.ค. 62
** ราคา 15,555 บาท **

08-10, 22-24 ธ.ค. 62
** ราคา 17,777 บาท **

19-21 ต.ค. 62
** ราคา 18,888 บาท **

12-14 ต.ค. 62
** ราคา 19,999 บาท **

30 ธ.ค. 62-01 ม.ค. 63 (วันปีใหม่)
** ราคา 24,444 บาท **โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง ลันเตา มาเก๊า เวเนเชี่ยน 3 วัน 2 คืน (HX)
14-16, 21-23, 28-30 ก.ย. 62
** ราคา 23,999 บาท **

26-28 ต.ค. 62
** ราคา 25,999 บาท **

19-21 ต.ค. 62
** ราคา 27,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (CX)
08-10, 09-11, 15-17, 16-18, 22-24, 23-25, 29 พ.ย.-01 ธ.ค., 30 พ.ย.-02 ธ.ค. 62
** ราคา 16,999 บาท **

01-03, 02-04 พ.ย. / 13-15, 14-16 ธ.ค. 62
** ราคา 17,999 บาท **

25-27 ต.ค. / 20-22, 21-23 ธ.ค. 62
** ราคา 18,999 บาท **

06-08, 07-09 ธ.ค. 62
** ราคา 19,999 บาท **

18-20 ต.ค. 62
** ราคา 22,999 บาท **

27-29, 31 ธ.ค. 62-02 ม.ค. 63
** ราคา 24,999 บาท **

30 ธ.ค. 62-01 ม.ค. 63 (วันปีใหม่)
** ราคา 25,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง ช้อปปิ้ง บิ๊กบัส 3 วัน 2 คืน (CX)
06-08, 07-09, 12-15, 20-22, 21-23 ก.ย. / 25-27, 26-28 ต.ค. 62
** ราคา 13,888 บาท **

11-13, 18-20, 19-21 ต.ค. 62
** ราคา 18,888 บาท **

12-14 ต.ค. 62
** ราคา 19,888 บาท **


โปรแกรมทัวร์ ฮ่องกง-เกาะลันเตา-เซินเจิ้น 3 วัน (CX)
06-08, 13-15, 20-22, 27-29 ก.ย. 62
** ราคา 12,999 บาท **

25-27 ต.ค. 62
** ราคา 14,999 บาท **

04-06, 11-13, 18-20 ต.ค. 62
** ราคา 16,999 บาท **

12-14 ต.ค. 62
** ราคา 17,999 บาท **


โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา-มาเก๊า-เวเนเชี่ยน 4 วัน 3 คืน (RJ)
21-24 ก.ย. / 26-29 ต.ค. / 16-19 พ.ย. / 14-17 ธ.ค. 62

** ราคา 25,999 บาท **


โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน (CX)
09-11, 15-17, 16-18, 22-24, 23-25, 29 พ.ย.-01 ธ.ค., 30 พ.ย.-02 ธ.ค. / 13-15, 14-16 ธ.ค. 62
21-23, 28 ก.พ.-01 มี.ค. / 06-08, 13-15, 20-22, 27-29 มี.ค. 63
** ราคา 16,999 บาท **

02-04 พ.ย. 62
18-20 ม.ค. 63
** ราคา 17,999 บาท **

25-27, 26-28 ต.ค. 62
** ราคา 18,999 บาท **

06-08 ธ.ค. 62
** ราคา 19,999 บาท **

18-20, 19-21 ต.ค. / 20-22, 21-23 ธ.ค. 62
** ราคา 20,999 บาท **

28-30 ธ.ค. 62
** ราคา 23,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ-ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน (CX)
08-10, 09-11, 15-17, 16-18, 22-24, 23-25, 29 พ.ย.-01 ธ.ค., 30 พ.ย.-02 ธ.ค. 62
** ราคา 13,999 บาท **

01-03, 02-04 พ.ย. / 13-15, 14-16 ธ.ค. 62
** ราคา 14,999 บาท **

25-27 ต.ค. / 20-22, 21-23 ธ.ค. 62
** ราคา 15,999 บาท **

06-08, 07-09 ธ.ค. 62
** ราคา 16,999 บาท **

18-20 ต.ค. 62
** ราคา 19,999 บาท **

27-29 ธ.ค. 62
31 ธ.ค. 62-02 ม.ค. 63 (วันปีใหม่)
** ราคา 21,999 บาท **

30 ธ.ค. 62-01 ม.ค. 63 (วันปีใหม่)
** ราคา 22,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ 3 วัน 2 คืน (CX)
06-08, 13-15, 20-22, 27-29 ก.ย. / 04-06 ต.ค. 62
** ราคา 11,999 บาท **

25-27 ต.ค. 62
** ราคา 12,999 บาท **

11-13, 18-20 ต.ค. 62
** ราคา 14,999 บาท **

12-14 ต.ค. 62
** ราคา 16,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น สะพานข้ามทะเล 3 วัน 2 คืน (HX)
07-09, 14-16, 21-23, 28-30 ก.ย. 62
** ราคา 12,999 บาท **

26-28 ต.ค. 62
** ราคา 13,999 บาท **

19-21 ต.ค. 62
** ราคา 14,999 บาท **

12-14 ต.ค. 62
** ราคา 17,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น สวนฮอลแลนด์ โชว์น้ำพุ 3 วัน 2 คืน (HX)
28-30 ก.ย. 62
** ราคา 8,888 บาท **

26-28 ต.ค. 62
** ราคา 9,999 บาท **

19-21 ต.ค. 62
** ราคา 12,888 บาท **

12-14 ต.ค. 62
** ราคา 14,888 บาท **

30 ธ.ค. 62-01 ม.ค. 63 (วันปีใหม่)
** ราคา 16,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ-โอเชี่ยนปาร์ค 3 วัน 2 คืน (CX)
06-08, 13-15, 20-22, 27-29 ก.ย. 62
** ราคา 14,999 บาท **

25-27 ต.ค. 62
** ราคา 16,999 บาท **

11-13, 18-20 ต.ค. 62
** ราคา 20,999 บาท **

12-14 ต.ค. 62
** ราคา 22,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า 3 วัน 2 คืน (CX)
06-08, 20-22 ก.ย. 62
** ราคา 16,999 บาท **

25-27 ต.ค. 62
** ราคา 18,999 บาท **

11-13 ต.ค. 62
** ราคา 20,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ลันเตา 3 วัน 2 คืน (CX)
15-17, 22-24, 23-25, 29 พ.ย.-01 ธ.ค., 30 พ.ย.-02 ธ.ค. / 13-15, 14-16, 20-22, 21-23 ธ.ค. 62
** ราคา 10,999 บาท **

25-27, 26-28 ต.ค. 62
18-20 ม.ค. / 21-23, 28 ก.พ.-01 มี.ค. / 06-08, 13-15, 20-22, 27-29 มี.ค. 63
** ราคา 11,999 บาท **

18-20, 19-21 ต.ค. 62
** ราคา 13,999 บาท **


โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ลันเตา 3 วัน 2 คืน (RJ)
16-18, 30 ม.ค.-01 ก.พ. / 20-22 ก.พ. 63
** ราคา 10,999 บาท **

07-09, 21-23 พ.ย. / 12-14, 19-21 ธ.ค. 62
12-14 , 26-28 มี.ค. / 23-25 เม.ย. 63
** ราคา 11,999 บาท **

24-26 ต.ค. / 08-10 ธ.ค. 62
09-11 เม.ย. 63
** ราคา 12,999 บาท **

31 ธ.ค. 62-02 ม.ค. 63 (วันปีใหม่)
** ราคา 16,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น โชว์หมู่บ้านวัฒนธรรม 3 วัน 2 คืน (EK)
15-17, 16-18 พ.ย. 62
** ราคา 3,999 บาท **

29 พ.ย.-01 ธ.ค. / 07-09, 14-16, 19-21 ธ.ค. 62
** ราคา 4,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น สะพานแก้ว 3 มิติ โชว์น้ำพุ 3 มิติ 3 วัน 2 คืน (CX)
06-08, 13-15 ก.ย. 62
** ราคา 8,999 บาท **

27-29 ก.ย. 62
** ราคา 9,999 บาท **

04-06 ต.ค. 62
** ราคา 10,999 บาท **

11-13, 18-20 ต.ค. 62
** ราคา 11,999 บาท **

12-14 ต.ค. 62
** ราคา 12,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (Free Days) 3 วัน 2 คืน (CX)
06-08, 07-09, 13-15 ก.ย. 62
** ราคา 9,999 บาท **

20-22, 21-23 ก.ย. 62
** ราคา 10,999 บาท **

25-27, 26-28 ต.ค. 62
** ราคา 11,999 บาท **

11-13, 18-20, 19-21 ต.ค. 62
** ราคา 14,999 บาท **

12-14 ต.ค. 62
** ราคา 15,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง ช้อปปิ้ง ไหว้พระ 2 วัน 1 คืน (HX)
ซื้อ 1 แถม 1

21-22, 22-23 ก.ย. 62

** ราคา 10,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ ฮ่องกง ไหว้พระ 6 วัด ช้อปปิ้ง 3 วัน (CX)
20-22 ก.ย. 62

** ราคา 10,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์ ฮ่องกง-เซินเจิ้น-สะพานแก้ว 3 มิติ-โชว์น้ำพุ 4 วัน 3 คืน (RJ)
12-15 ต.ค. 62
** ราคา 10,999 บาท **

05-08 ธ.ค. 62
** ราคา 11,999 บาท **

28-31 ธ.ค. 62
** ราคา 15,999 บาท **

โปรแกรมทัวรี์ฮ่องกง เซินเจิ้น ชิงหยวน 3 วัน 2 คืน (HX)
12-14 ต.ค. 62
** ราคา 13,999 บาท **

27-29 ต.ค. 62
** ราคา 5,999 บาท **โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น สะพานแก้ว 3 มิติ โชว์น้ำพุ (Fine Days) 3 วัน 2 คืน (CX)
4-6 ต.ค. / 8-10, 9-11, 15-17, 16-18, 22-24, 23-25, 29 พ.ย.-1 ธ.ค., 30 พ.ย.-2 ธ.ค. / 13-15, 14-16 ธ.ค. 62
** ราคา 8,999 บาท **

20-22, 21-23 ธ.ค. 62
18-20 ม.ค. / 15-17, 22-24 ก.พ. / 7-9, 14-16, 21-23, 28-30 มี.ค. 63
** ราคา 9,999 บาท **

11-13, 18-20 ต.ค. / 6-8, 7-9 ธ.ค. 62
** ราคา 11,999 บาท **

12-14 ต.ค. 62
** ราคา 12,999 บาท **

27-29 ธ.ค. 62
** ราคา 13,999 บาท **

(วันปีใหม่)
30 ธ.ค.-1 ม.ค. 63
31 ธ.ค.-2 ม.ค. 63
** ราคา 14,999 บาท **


โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น สวนฮอลแลนด์ โชว์หมู่บ้านวัฒนธรรม 3 วัน 2 คืน (HX)
19-21 ต.ค. 62
** ราคา 8,999 บาท **

26-28 ต.ค. 62
** ราคา 7,999 บาท **

机票 | 酒店 | 租车 | 火车票 | 游轮保险 | 签证服务 | 时间 | 气象 | 汇率
Tour | About Us | Rewards | Special Offers | Contact Us

สนทนากับพนักงานออนไลน์ ติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์ของเรา Instagram ติดตามข่าวสารเราบน facebook ติดตามข่าวสารเราบน Twitter LineID:025393399 ส่งเว็บนี้ให้เพื่อน
TAT Licensee No. 11/08795
2011 Platinum Club.com. All rights reserved.
Recommended Browser settings for IE8 , FireFox , Safari