Home | Travel Blog | Site Map | Login   
Home > Tour > Outbound > CHINA
 -  CHINA
โปรแกรมทัวร์จีน ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-กายกรรม 4 วัน 3 คืน (CX)
17-20 พ.ย. 60
** ราคา 14,999 บาท **

30 พ.ย.-3 ธ.ค. / 4-7, 21-24 ธ.ค. 60 / 26-29 ม.ค. / 2-5 ก.พ. 61
** ราคา 15,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์จีน จางเจียเจี้ย แกรนด์แคนย่อน 6 วัน 5 คืน (FD) P
05-10, 08-13, 12-17, 15-20, 22-27 ก.ย.

** ราคา 17,888 บาท **


โปรแกรมทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 6 วัน 5 คืน (FD) P
08-13, 12-17, 15-20, 22-27 ก.ย. 60

** ราคา 18,888 บาท **โปรแกรมทัวร์จีน จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน (FD) P
23-26 ก.ย. / 13-16 ต.ค. / 10-13, 23-26 พ.ย. / 14-17, 21-24 ธ.ค. 60
** ราคา 9,999 บาท **

20-23 ต.ค. 60
** ราคา 12,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์ซัวเถา เหมยโจว หย่งติ้ง ชมมรดกโลกบ้านดิน 5 วัน 4 คืน (FD) P
06-10, 13-17, 20-24 ก.ย. 60
** ราคา 17,999 บาท **

11-15, 18-22, 25-29, 30 ต.ค.-03 พ.ย. 60
** ราคา 18,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ซัวเถา ศาลเจ้าพ่อเสือ เฮียงบูซัว ไต่ฮงกง อิสระเยี่ยมญาติ สปาน้ำแร่ทะเล 5 วัน 4 คืน (FD)
06-10, 13-17, 20-24 ก.ย. 60
** ราคา 17,999 บาท **

11-15, 18-22, 25-29, 30 ต.ค.-03 พ.ย. 60
** ราคา 18,999 บาท **โปรแกรมทัวร์จีน ซัวเถา นมัสการเจ้าพ่อเสือ เฮียงบูซัว ไต่ฮงกง 4 วัน 3 คืน (FD) P
(พัก 5 ดาว แช่สปาน้ำแร่ทะเล)
08-11, 15-18, 22-25 ก.ย. 60
** ราคา 16,999 บาท **

13-16 ต.ค. / 22-25 ต.ค. 60
** ราคา 17,999 บาท **

20-23 ต.ค. 60
** ราคา 18,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์จีน ซัวเถา แต้จิ๋ว 4 วัน 3 คืน (FD) P
08-11, 15-18, 22-25 ก.ย.60 / 11-14, 25-28 ม.ค. / 09-12 ก.พ.61
** ราคา 13,999 บาท **

13-16, 22-25 ต.ค.60
** ราคา 14,999 บาท **

20-23 ต.ค.60
** ราคา 15,900 บาท **โปรแกรมทัวร์ฉางซา ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย สะพานแก้วที่ยาวที่สุด 6 วัน 5 คืน (WE) S
13-18 ต.ค. / 15-20 ต.ค. 60
** ราคา 22,888 บาท **

20-25 ต.ค. / 22-27 ต.ค. 60 (วันปิยมหาราช)
** ราคา 26,888 บาท **
โปรแกรมทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ 4 วัน 3 คืน (WE) S
10-13, 17-20, 24-27 ก.ย. / 12-15, 17-20, 19-22, 26-29 พ.ย. / 17-20, 24-27 ธ.ค. 60
** ราคา 12,799 บาท **

22-25 ต.ค. 60 (วันปิยะ)
** ราคา 14,799 บาท **

03-06 ธ.ค. 60 (วันพ่อ)
** ราคา 15,799 บาท **

29 ธ.ค. 60-01 ธ.ค. 61, 30 ธ.ค. 60-02 ม.ค. 60, 31 ธ.ค. 60-03 ม.ค. 61 (วันปีใหม่)
** ราคา 23,799 บาท **
โปรแกรมทัวร์ ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้าสวรรค์ 4 วัน 3 คืน (WE) S
08-11, 22-25 ก.ย. 60
** ราคา 13,999 บาท **

20-23 ต.ค. 60 (วันปิยะ)
** ราคา 16,999 บาท **

30 ธ.ค. 60-02 ม.ค. 61 (วันปีใหม่)
** ราคา 28,999 บาท **


โปรแกรมทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน เทียนจื่อซาน สะพานแก้วแกรนด์แคนย่อน 5 วัน 4 คืน (FD) P
19-23 ก.ย. / 08-12 พ.ย. 60

** ราคา 15,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์จีน เจิ้งโจว ลั่วหยาง ซีอาน สุสานทหารจิ๋นซี 5 วัน 3 คืน (WE) S
23-27 ก.ย. 60
** ราคา 16,999 บาท **

14-18 ต.ค. 60
** ราคา 18,999 บาท **

21-25 ต.ค. 60(วันปิยมหาราช)
** ราคา 21,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ กุ้ยหลิน หลงเซิ่น นาขั้นบันไดจิงเชอ หยางซั่ว 6 วัน 5 คืน (CZ) S
22-27 ก.ย. 60

** ราคา 14,888 บาท **
โปรแกรมทัวร์ กวางเจาเทรดแฟร์ กระเช้ารถราง Bubble Tram 4 วัน 3 คืน (KQ) S
15-18 ตุลาคม 2560

** ราคา 20,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์ เฉินตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว (รถเหมา) เล่อซาน ง้อไบ๊ 8 วัน 7 คืน (TG) S
20-27, 21-28, 22-29 ต.ค. 60

** ราคา 40,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์ เฉินตู จิ่วจ้ายโกว (รถเหมา) หวงหลง 6 วัน 5 คืน (TG) S
18-23, 19-24, 21-26 ต.ค. 60
** ราคา 34,999 บาท **

28 ต.ค.-02 พ.ย. 60
** ราคา 30,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์ ฉางซา ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย สะพานแก้วที่ยาวที่สุด 6 วัน 5 คืน (WE) S
13-18, 15-20 ต.ค. 60
** ราคา 22,888 บาท **

20-25, 22-27 ต.ค. 60 (วันปิยะ)
** ราคา 26,888 บาท **
โปรแกรมทัวร์ เจิ้งโจว ไคเฟิง ลั่วหยาง ซีอาน 7 วัน 5 คืน (WE) S
19-25 ตุลาคม 2560

** ราคา 28,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์ เจิ้งโจว อุทยานหยุนไถซาน ลั่วหยาง 6 วัน 4 คืน (WE) S
17-22 ตุลาคม 2560

** ราคา 24,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์ นานกิง อู๋ซี ดีสนีย์แลนด์ หังโจว 5 วัน 4 คืน (XW) S
6-10 ก.ย. 60
** ราคา 16,999 บาท **

21-25 ก.ย. 60
** ราคา 17,999 บาท **

18-22 ต.ค. / 19-23 ต.ค. 60
** ราคา 27,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์จีน ฉงชิ่ง เฉินตู อู๋หลง 5 วัน 4 คืน (FD) P
8-12, 15-19, 22-26 ก.ย. / 15-19 ต.ค.
4-8, 24-28 พ.ย. / 15-19 ธ.ค. 60
** ราคา 16,999 บาท **

23-27 ต.ค. / 8-12 ธ.ค. 60
** ราคา 17,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์ จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง 6 วัน 5 คืน (CZ) Z
7-12 ก.ย. 60
** ราคา 20,888 บาท **

27 ก.ย.-2 ต.ค. 60
** ราคา 21,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์จีน ชิงเต่า โรงเบียร์ ช้อบปิ้งถนนไท่ตง 4 วัน 3 คืน (XW) S
12-15 ก.ย. 60
** ราคา 18,799 บาท **

17-20 ต.ค. 60
**ราคา 20,799 บาท **
โปรแกรมทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 6 วัน 5 คืน (FD) P
12-17, 15-20, 22-27 ก.ย. / 1-6, 15-20, 22-27, 29 พ.ย.-4 ธ.ค. / 13-18, 20-25 ธ.ค. 60
** ราคา 17,999 บาท **

10-15, 12-17, 17-22, 23-28, 25-30 ต.ค. 60
** ราคา 18,999 บาท **

27 ธ.ค. 60 – 1 ม.ค. 61
** ราคา 20,999 บาท **

19-24 ต.ค. 60
** ราคา 21,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์จีน จางเจียเจี้ย แกรนด์แคนย่อน 6 วัน 5 คืน (FD) P
1-6, 5-10, 8-13, 12-17, 15-20, 22-27 ก.ย.
1-6, 15-20, 22-27, 29 พ.ย.-4 ธ.ค. / 13-18
20-25 ธ.ค. 60
** ราคา 16,999 บาท **

10-15, 12-17, 17-22, 23-28, 25-30 ต.ค. 60
** ราคา 17,999 บาท **

27 ธ.ค. 60 – 1 ม.ค. 61
** ราคา 19,999 บาท **

19-24 ต.ค. 60
** ราคา 20,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์จีน กุ้ยหลิน มาเก๊า 6 วัน 5 คืน (FD) P
07-12, 21-26 ก.ย. 60

** ราคา 17,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์ ฉงชิ่ง เฉินตู อู่หลง อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ 5 วัน 4 คืน (FD) P
8-12, 15-19, 22-26 ก.ย. / 15-19 ต.ค.
4-8, 24-28 พ.ย. / 15-19 ธ.ค. 60
** ราคา 16,999 บาท **

23-27 ต.ค. / 8-12 ธ.ค. 60
** ราคา 17,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์จีน ฉงชิ่ง ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง 5 วัน 4 คืน (FD) P
8-12, 15-19, 22-26 ก.ย. / 15-19 ต.ค.
4-8, 24-28 พ.ย. / 15-19 ธ.ค. 60
** ราคา 23,999 บาท **

23-27 ต.ค. / 8-12 ธ.ค. 60
** ราคา 24,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์จีน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว 5 วัน 4 คืน (MU) P
16-20, 23-27, 30 พ.ย.-04 ธ.ค. 60
14-18, 21-25, 23-27 ธ.ค. 60
** ราคา 17,999 บาท **

07-11, 14-18 ก.ย. / 07-11 ธ.ค. 60
** ราคา 19,999 บาท **

09-13, 16-20, 21-25 ก.ย. 60
** ราคา 20,999 บาท **

02-06, 09-13 พ.ย. 60
** ราคา 21,999 บาท **

14-18, 26-30, 28 ต.ค.-01 พ.ย. 60
** ราคา 23,999 บาท **

19-23, 22-26 ต.ค. 60
** ราคา 25,999 บาท **


โปรแกรมทัวร์จีน ต้าเหลียน เสิ่นหยาง ฉางชุน ฮาร์บิ้น 7 วัน 5 คืน (XW) S
18-24 ก.ย. 60
** ราคา 26,799 บาท **

16-22 ต.ค. 60
** ราคา 27,799 บาท **

โปรแกรมทัวร์จีน เฉินตู ทิเบต หลังคาโลก พระราชวังโปตาลา 6 วัน 5 คืน (3U) S
17-22 ก.ย. / 15-20 ต.ค. 60

** ราคา 40,799 บาท **
โปรแกรมทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (MU) S
19-24 ก.ย. 60
** ราคา 22,799 บาท **

24-29 ต.ค. 60
** ราคา 23,799 บาท **

18-23, 19-24 ต.ค. 60(วันปิยะ)
** ราคา 28,799 บาท **
โปรแกรมทัวร์จีน กวางเจาแฟร์ มาเก๊า จูไห่ 4 วัน 3 คืน (FD) P
16-19 , 22-25 ต.ค. 60

** ราคา 16,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์จีน อู่ฮั่น-เจิ้งโจว-เสินหนงเจี้ย-อี๋ชาง-เซียงหยาง 5 วัน 4 คืน (FD) P
12-16, 19-23 ต.ค. 60
** ราคา 18,999 บาท **

2-6, 10-14, 16-20 พ.ย. 60
** ราคา 16,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์จีน ฉงชิ่ง สุ้ยหนิง อุทยานเสินเซียนเฉอ จิ่วจ้ายโกว เฉินตู 6 วัน 5 คืน (FD) P
6-11, 13-18, 20-25 ก.ย. 60
** ราคา 24,999 บาท **

13-18, 18-23, 25-30 ต.ค. 60
** ราคา 25,999 บาท **

20-25 ต.ค. 60
** ราคา 26,999 บาท **

2-7, 8-13, 10-15, 22-27 พ.ย. / 29 พ.ย.–4 ธ.ค. 60
** ราคา 21,999 บาท **

6-11, 13-18 ธ.ค. 60
** ราคา 19,999 บาท **


โปรแกรมทัวร์จีน เสิ่นหยาง-ฮาร์บิ้น-จี๋หัว สกีรีสอร์ท 7 วัน 5 คืน (XW)
09-15, 23-29 ม.ค. / 06-12 ก.พ. 61
** ราคา 31,777 บาท **

19-25 ธ.ค. 60
** ราคา 32,777 บาท **

26 ธ.ค.60-01 ม.ค.61 (วันปีใหม่)
** ราคา 35,777 บาท **

โปรแกรมทัวร์จีน กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-หยางซั่ว-เขางวงช้าง 6 วัน 5 คืน (CZ) S
03-08 พ.ย. 60 / 01-06, 09-14 มี.ค. 61
** ราคา 14,900 บาท **

01-06 ธ.ค. 60
** ราคา 15,900 บาท **

โปรแกรมทัวร์จีน ซีอาน ไคเฟิง ลั่วหยาง 6 วัน 5 คืน (FD) P
29 ธ.ค. 60-3 ม.ค. 61 , 30 ธ.ค. 60-4 ม.ค.61 (วันปีใหม่)

** ราคา 34,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์จีน คุนหมิง ผานโจว อุทยานแห่งชาติภูเขาเทพธิดา 5 วัน 4 คืน (MU) S
02-06 พ.ย. 60

** ราคา 23,799 บาท **

โปรแกรมทัวร์ ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้าสวรรค์ 4 วัน 3 คืน (WE) Z
15-18, 22-25, 29 ก.ย.-02 ต.ค. / 03-06, 05-08, 10-13, 12-15, 17-20, 19-22, 24-26, 26-29 พ.ย. 60
** ราคา 13,888 บาท **

15-18, 17-20, 22-25, 24-27 ธ.ค. 60
** ราคา 14,888 บาท **

06-09, 13-16, 15-18, 27-30, 29 ต.ค.-01 พ.ย. / 01-04, 03-06, 08-11, 10-13 ธ.ค. 60
** ราคา 16,888 บาท **

22-25 ต.ค. 60
** ราคา 19,888 บาท **

29 ธ.ค.60-01 ม.ค.61 (ปีใหม่)
** ราคา 22,888 บาท **
โปรแกรมทัวร์จีน เฉินตู ทิเบต หลังคาโลก พระราชวังโปตาลา 6 วัน 5 คืน (3U) S
17-22 พ.ย. 60
** ราคา 29,900 บาท **

08-13 ธ.ค. 60
** ราคา 31,900 บาท **

โปรแกรมทัวร์จีน หวงซาน อาบน้ำแร่ สวนพุทธธรรมจิ่วหัวซาน 5 วัน 3 คืน (MU) S
22-26 พ.ย. / 6-10, 20-24 ธ.ค. 60

** ราคา 23,900 บาท **


โปรแกรมทัวร์จีน เขาเอ่อเหมยซาน ซงผิงโกว หวงหลง เล่อซาน ง้อไบ๊ 8 วัน 7 คืน (TG) S
**คณะเดียวเท่านั้น**
21-28 ต.ค. 60

** ราคา 35,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว ซงผิงโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน (TG) Z
08-13, 09-14, 10-15, 15-20 พ.ย. 60
** ราคา 23,777 บาท **

01-06, 02-07, 03-08 พ.ย. 60
** ราคา 25,777 บาท **

11-16, 13-18, 27 ต.ค.-01พ.ย. 60
** ราคา 27,777 บาท **
机票 | 酒店 | 租车 | 火车票 | 游轮保险 | 签证服务 | 时间 | 气象 | 汇率
Tour | About Us | Rewards | Special Offers | Contact Us

สนทนากับพนักงานออนไลน์ ติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์ของเรา Instagram ติดตามข่าวสารเราบน facebook ติดตามข่าวสารเราบน Twitter LineID:025393399 ส่งเว็บนี้ให้เพื่อน
TAT Licensee No. 00/06407
2011 Platinum Traveller.com. All rights reserved.
Recommended Browser settings for IE8 , FireFox , Safari