Home | Travel Blog | Site Map | Login   
Home > Tour > Outbound > CHINA
 -  CHINA
โปรแกรมทัวร์จีน ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-สกีเซ็นเตอร์-กายกรรม 5 วัน 3 คืน (TG)
21-25 ก.พ. / 07-11, 21-25 มี.ค. 62
** ราคา 17,999 บาท **

12-16 เม.ย. 62
** ราคา 29,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์จีน เฉินตู-ฉื้อสุ่ย-เล่อซาน-ง้อไบ๊ 5 วัน 2 คืน (8L) P
20-24, 21-25, 22-26, 26 ก.พ.-04 มี.ค. 62
** ราคา 10,888 บาท **

16-20 ก.พ. / 01-05, 07-11, 08-12, 09-13, 13-17, 14-18, 15-19, 20-24, 21-25, 22-26 มี.ค. 62
** ราคา 11,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์จีน ซัวเถา-แต้จิ๋ว 4 วัน 3 คืน (FD) P
22-25 ก.พ. / 01-04, 29 มี.ค.-01 เม.ย. / 18-21, 24-27, 25-28, 26-29 เม.ย. 62

** ราคา 14,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์จีน คุนหมิง-ซิงยี่-น้ำตกหวงกว่อซู่-วัดหยวนทง 6 วัน 5 คืน (MU) P
21-26, 24 ก.พ.-01 มี.ค. / 07-12, 21-26 มี.ค. 62

** ราคา 19,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์จีน คุนหมิง-ซิงยี่-น้ำตกหวงกว่อซู่-หุบเขาน้ำตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ 6 วัน 5 คืน (MU) P
22-27, 26 ก.พ.-03 มี.ค. / 05-10 มี.ค. 62
** ราคา 20,999 บาท **

27 ก.พ.-04 มี.ค. / 12-17, 19-24 มี.ค. 62
** ราคา 21,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์จีน คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (MU) P
21-26, 24 ก.พ.-01 มี.ค. / 07-12, 21-26 มี.ค. 62

** ราคา 19,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์จีน คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (MU) P
22-27, 26 ก.พ.-03 มี.ค. 62
** ราคา 19,999 บาท **

27 ก.พ.-04 มี.ค. 62
** ราคา 20,999 บาท **

05-10, 12-17, 19-24 มี.ค. 62
** ราคา 21,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์จีน ซัวเถา แต้จิ๋ว เยี่ยมญาติ แช่สปาน้ำแร่ทะเล 5 วัน 4 คืน (FD) P
20-24, 23-27, 27 ก.พ.-03 มี.ค. / 02-06, 03-07, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 27-31, 30 มี.ค.-03 เม.ย. / 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 19-23, 20-24 เม.ย. 62

** ราคา 18,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์จีน ซัวเถา เหมยโจว หย่งติ้ง มรดกโลกบ้านดิน 5 วัน 4 คืน (FD) P
20-24, 23-27, 27 ก.พ.-03 มี.ค. / 02-06, 03-07, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 27-31, 30 มี.ค.-03 เม.ย. / 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 19-23, 20-24 เม.ย. 62

** ราคา 18,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์จีน จางเจียเจี้ย-เมืองโบราณเฟิ่งหวง-แกรนด์แคนย่อน-เทียนเหมินซาน 5 วัน 4 คืน (FD) P
21-25, 28 ก.พ.-04 มี.ค. / 01-05, 06-10 มี.ค. 62
** ราคา 15,999 บาท **

14-18, 15-19, 16-20, 21-25, 27-31, 28 มี.ค.-01 เม.ย. 62
** ราคา 16,999 บาท **

04-08 พ.ค. 62
** ราคา 17,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์จีน จางเจียเจี้ย แกรนด์แคนย่อน 4 วัน 3 คืน (FD) P
08-11, 09-12, 23-26, 30 มี.ค.-02 เม.ย., 31 มี.ค.-03 เม.ย. / 03-06, 11-14, 12-15 พ.ค. 62

** ราคา 11,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์จีน จางเจียเจี้ย-เทียนเหมินซาน-สะพานแก้ว-ล่องเรือเมืองโบราณ 5 วัน 4 คืน (FD) P
13-17 เม.ย. 62 (วันสงกรานต์)
** ราคา 29,999 บาท **

14-18 เม.ย. 62 (วันสงกรานต์)
** ราคา 28,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้-ดิสนีย์แลนด์-หังโจว-อู๋ซี 6 วัน 4 คืน (XJ) P
10-15 เม.ย. 62 (วันสงกรานต์)
** ราคา 23,999 บาท **

(วันสงกรานต์)
11-16, 12-17 เม.ย. 62
** ราคา 24,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้-หัวโจว-เกาะผู่ถ่อซาน 6 วัน 4 คืน (XJ) P
10-15 เม.ย. 62 (วันสงกรานต์)
** ราคา 25,999 บาท **

(วันสงกรานต์)
11-16, 12-17 เม.ย. 62
** ราคา 26,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้-หัวโจว-ซูโจว-อู๋ซี 6 วัน 4 คืน (XJ) P
10-15 เม.ย. 62 (วันสงกรานต์)
** ราคา 19,999 บาท **

(วันสงกรานต์)
11-16, 12-17 เม.ย. 62
** ราคา 20,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้-หัวโจว-อู๋ซี-เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว 6 วัน 5 คืน (FM) P
27 ก.พ.-04 มี.ค. / 10-15 มี.ค. 62
** ราคา 15,999 บาท **

24-29 มี.ค. 62
** ราคา 16,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์จีน ซีอาน-ไคเฟิง-ลั่วหยาง 6 วัน 5 คืน (FD) P
12-17 เม.ย. 62 (วันสงกรานต์)
** ราคา 36,999 บาท **

13-18 เม.ย. 62 (วันสงกรานต์)
** ราคา 35,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์จีน กวางเจาแฟร์ 4 วัน 3 คืน (FD) P
16-19 เม.ย. 62 (วันสงกรานต์)

** ราคา 17,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์จีน อู่ฮั่น-จิงโจว-เสินหนงเจี้ย-อุทยานเทียนเยี่ยน 5 วัน 4 คืน (FD) P
(วันสงกรานต์)
12-16, 13-17 เม.ย. 62

** ราคา 32,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์จีน อู่ฮั่น-จิงโจว-บู้ตึ้ง-ยอดเขาจินติ่ง-เซียงหยาง 5 วัน 4 คืน (FD) P
(วันสงกรานต์)
12-16, 13-17 เม.ย. 62

** ราคา 32,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์จีน จางเจียเจี้ย-เมืองโบราณฟ่งหวง-แกรนแคนยอน-สะพานแก้ว-เทียนเหมินซาน 4 วัน 3 คืน (CZ) Z
1-4 มี.ค. 62

** ราคา 16,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์จีน จางเจียเจี้ย-เมืองโบราณฟ่งหวง-สะพานแก้ว-เทียนเหมินซาน 3 วัน 2 คืน (CZ) Z
04-06, 06-08, 12-14, 17-19, 18-20, 24-26 มี.ค. 62

** ราคา 14,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์จีน เฉินตู-เม้าเสี้ยน-ชวนจู่ซื่อ-อุทยานซงผิงโกว 5 วัน 3 คืน (MU) Z
01-05, 08-12, 15-19, 22-26, 29 มี.ค.-02 เม.ย. 62

** ราคา 14,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์จีน เฉินตู-เม้าเสี้ยน-ตูเจี้ยเอี้ยน-ภูเขาหิมะซีหลิง 5 วัน 4 คืน (TG) Z
15-19 ก.พ. 62
** ราคา 19,999 บาท **

22-26 ก.พ. 62
** ราคา 18,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์จีน คุนหมิง-ต้าหลี-ลี่เจียง-แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (TG) Z
21-26 ก.พ. / 01-06, 07-12, 14-19, 21-26, 28 มี.ค.-02 เม.ย.62
** ราคา 23,999 บาท **

04-09 เม.ย.62
** ราคา 24,999 บาท **

11-16, 12-17 เม.ย.62 (วันสงกรานต์)
** ราคา 35,999 บาท **

13-18 เม.ย.62 (วันสงกรานต์)
** ราคา 33,999 บาท **

25-30 เม.ย.62
** ราคา 23,999 บาท **

01-06 พ.ค.62
** ราคา 25,999 บาท **

13-18 มิ.ย.62
** ราคา 22,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์จีน คุนหมิง-ตงซวน-ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ 6 วัน 5 คืน (8L) Z
01-04, 08-11, 15-18, 22-25, 28-31 มี.ค.62

** ราคา 14,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์จีน คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-ภูเขามังกรหยก 5 วัน 4 คืน (MU) Z
01-05, 08-12, 15-19, 22-26, 29 มี.ค.-02 เม.ย.62

** ราคา 17,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์จีน ปีกกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-เทียนอันเหมิน-ทะเลสาบโฮ่วไห่ 5 วัน 3 คืน (TG) Z
01-05, 02-06, 08-12, 14-18, 15-19, 21-25, 22-26 มี.ค.62
28 มี.ค-01 เม.ย.62, 29 มี.ค.-02 เม.ย.62
** ราคา 17,999 บาท **

11-15 เม.ย.62 (วันสงกรานต์)
** ราคา 29,999 บาท **

13-17 เม.ย.62(วันสงกรานต์)
** ราคา 31,999 บาท **

14-18 เม.ย.62(วันสงกรานต์)
** ราคา 25,999 บาท **

26-30 เม.ย.62
** ราคา 20,999 บาท **

01-05, 17-21 พ.ค.62
** ราคา 21,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์จีน ปักกิ่ง-มหานครเซี่ยงไฮ้-กำแพงเมืองจีน-พระหยกขาว 6 วัน 4 คืน (TG) Z
14-19, 19-24 ก.พ. / 04-09 เม.ย. / 01-06, 16-21 พ.ค. 62
** ราคา 22,999 บาท **

28 ก.พ.-05 มี.ค. / 07-12, 14-19, 21-26, 28 มี.ค.-02 เม.ย. / 25-30 เม.ย. 62
** ราคา 21,999 บาท **โปรแกรมทัวร์จีย เซี่ยงไฮ้-ดิสนีย์แลนด์-หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู 5 วัน 3 คืน (TG) Z
21-25 ก.พ.62
** ราคา 18,999 บาท **

28 ก.พ.-04 มี.ค. / 07-11, 14-18, 21-25, 28 มี.ค.-01 เม.ย. 62
** ราคา 19,999 บาท **

12-16 เม.ย.62 (วันสงกรานต์)
** ราคา 32,999 บาท **

27เม.ย.-01พ.ค.62
** ราคา 24,999 บาท **

16-20 พ.ค.62
** ราคา 22,999 บาท **

23-27 พ.ค.62
** ราคา 21,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้-หังโจว-อู๋ซี-ตึกSWFC 5 วัน 3 คืน (XJ) Z
27 มี.ค.-03 เม.ย., 28 มี.ค.-04 เม.ย. / 02-06, 09-13, 23-27 พ.ค. / 07-11, 21-25 มิ.ย. 62
** ราคา 13,999 บาท **

07-11, 11-15, 16-20, 21-25, 24-28, 28 มี.ค.-1 เม.ย. / 01-05 พ.ค. 62
** ราคา 14,999 บาท

04-08 เม.ย. / 16-20 พ.ค. 62
** ราคา 15,999 บาท **

13-17 เม.ย. 62 (วันสงกรานต์)
** ราคา 20,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์จีน ฮาร์บิ้น-เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง-เสิ่นหยาง-สวนเสือไซบีเรีย 6 วัน 4 คืน (XW) Z
13-18, 20-25 ก.พ.62

** ราคา 28,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์จีน ฮาร์บิ้น-เทศกาลแกะสลักหิมะ-เสิ่นหยาง-สกีรีสอร์ท-สวนเสือไซบีเรีย 7 วัน 5 คืน (XW) Z
15-21 ก.พ. 62
** ราคา 32,999 บาท **

19-25, 22-28 ก.พ. 62
** ราคา 31,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์จีน ปักกิ่ง-เทียนสิน-เทียนอันเหมิน-สวนจิ้งหยวน 5 วัน 4 คืน (XW) Z
15-19 ก.พ. 62
** ราคา 16,999 บาท **

22-26 ก.พ. / 01-05, 08-12, 15-19, 22-26 มี.ค. 62
** ราคา 15,999 บาท **
机票 | 酒店 | 租车 | 火车票 | 游轮保险 | 签证服务 | 时间 | 气象 | 汇率
Tour | About Us | Rewards | Special Offers | Contact Us

สนทนากับพนักงานออนไลน์ ติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์ของเรา Instagram ติดตามข่าวสารเราบน facebook ติดตามข่าวสารเราบน Twitter LineID:025393399 ส่งเว็บนี้ให้เพื่อน
TAT Licensee No. 00/06407
2011 Platinum Traveller.com. All rights reserved.
Recommended Browser settings for IE8 , FireFox , Safari