Home | Travel Blog | Site Map | Login   
Home > Tour > Outbound > CHINA
 -  CHINA
โปรแกรมทัวร์ซัวเถา เหมยโจว หย่งติ้ง ชมมรดกโลกบ้านดิน 5 วัน 4 คืน (FD) P
20-24 มิ.ย. / 22-26 ส.ค. / 05-09, 06-10, 12-16, 19-23 ก.ย. 61
** ราคา 17,999 บาท **

10-14, 13-17, 17-21, 24-28 ต.ค. / 02-06, 07-11, 21-25, 22-26 พ.ย. / 13-17, 14-18 ธ.ค. 61
** ราคา 18,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์ซัวเถา ศาลเจ้าพ่อเสือ เฮียงบูซัว ไต่ฮงกง อิสระเยี่ยมญาติ สปาน้ำแร่ทะเล 5 วัน 4 คืน (FD)
20-24 มิ.ย. / 22-26 ส.ค. / 05-09, 06-10, 12-16, 19-23 ก.ย. 61
** ราคา 17,999 บาท **

10-14, 13-17, 17-21, 24-28 ต.ค. / 02-06, 07-11, 21-25, 22-26 พ.ย. / 13-17, 14-18 ธ.ค. 61
** ราคา 18,999 บาท **โปรแกรมทัวร์จีน ซัวเถา นมัสการเจ้าพ่อเสือ เฮียงบูซัว ไต่ฮงกง 4 วัน 3 คืน (FD) P
(พัก 5 ดาว แช่สปาน้ำแร่ทะเล)
14-17, 22-25, 28 มิ.ย.-01 -ก.ค. / 18-21, 24-27 ส.ค. / 14-17, 21-24, 27-30 ก.ย. 61
** ราคา 15,999 บาท **

12-15, 19-22, 26-29 ต.ค. / 01-04, 09-12, 10-13, 16-19, 24-27 พ.ย. / 12-15 ธ.ค. 61
** ราคา 16,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์จีน ซัวเถา แต้จิ๋ว 4 วัน 3 คืน (FD) P
14-17, 22-25, 28 มิ.ย.-01 ก.ค. / 18-21, 24-27 ส.ต. / 14-17, 21-24, 27-30 ก.ย. 61
** ราคา 14,999 บาท **

12-15, 19-22, 26-29 ต.ค. / 01-04, 09-12, 10-13, 16-19, 24-27 พ.ย. / 12-15 ธ.ค. 61
** ราคา 15,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์จีน ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-กายกรรม 5 วัน 3 คืน (TG)
20-24 มิ.ย. 61

** ราคา 17,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์จีน จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-เทียนเหมินซาน-แกรนด์แคนย่อน 5 วัน 4 คืน (FD) P
05-09, 12-16, 19-23 ก.ย. 61
** ราคา 16,999 บาท **

10-14, 16-20, 17-21 ต.ค. 61
** ราคา 18,999 บาท **โปรแกรมทัวร์จีน จางเจียเจี้ย-เทียนเหมินซาน-เทียนจื่อซาน-แกรนด์แคนย่อน 5 วัน 4 คืน (FD) P
05-09, 12-16, 19-23 ก.ย. 61
** ราคา 16,999 บาท **

10-14, 16-20, 17-20 ต.ค. 61
** ราคา 18,999 บาท **โปรแกรมทัวร์จีน จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน (FD) P
11-15, 15-18, 19-22, 22-25, 23-26, 25-28, 29 มิ.ย.-2 ก.ค. 61

** ราคา 9,999 บาท **โปรแกรมทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก 6 วัน 5 คืน (MU) P
20-25 มิ.ย. 61

** ราคา 19,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์จีน คุนหมิง-ภูเขาซีซาน-สวนน้ำตกคุนหมิง 4 วัน 3 คืน (MU) P
15-18 มิ.ย. 61

** ราคา 12,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์จีน เฉินตู-ทิเบต-ลาซาน-พระราชวังโปตาลา 6 วัน 5 คืน (3U) S
22-27 มิ.ย. 61

** ราคา 37,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้-ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน (TG) S
15-19 มิ.ย. 61
** ราคา 17,899 บาท **

08-12, 22-26 มิ.ย. 61
** ราคา 18,899 บาท **
โปรแกรมทัวร์จีน ฉงชิ่ง-อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ 3 วัน 2 คืน (WE) S
08-10, 22-24 มิ.ย. 61

** ราคา 12,899 บาท **โปรแกรมทัวร์จีน จางเจียเจี้ย-สะพานแก้วจางเจียเจี้ย 4 วัน 3 คืน (WE) S
14-17 มิ.ย. 61
** ราคา 12,899 บาท **

23-26 มิ.ย. 61
** ราคา 13,899 บาท **

โปรแกรมทัวร์จีน กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-หยางซั่ว 6 วัน 5 คืน (CZ) S
07-12 มิ.ย. / 02-07 ส.ค. 61
** ราคา 15,899 บาท **

26-31 ก.ค. / 20-25 ก.ย. / 11-16 ต.ค. 61
** ราคา 16,899 บาท **
โปรแกรมทัวร์จีน จางเจียเจี้ย แกรนด์แคนย่อน 4 วัน 3 คืน (FD) P
23-26, 25-28 มิ.ย. 61

** ราคา 9,999 บาท **


โปรแกรมทัวร์จีน ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-กายกรรม 5 วัน 3 คืน (TG)
20-24 มิ.ย. 61

** ราคา 15,999 บาท **

โปรแรกมทัวร์จีน กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-แม่น้ำหลีเจียง-เจดีย์เงิน-เจดีย์ทอง 6 วัน 5 คืน (CZ) S
17-12 มิ.ย. / 02-07 ส.ค. 61
** ราคา 15,899 บาท **

26-31 ก.ค. / 20-25 ก.ย. / 11-16 ต.ค. 61
** ราคา 16,899 บาท **

โปรแกรมทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว อี้อู 5 วัน 3 คืน (XJ) P
14-18, 15-19, 21-25 มิ.ย. / 30 ส.ค.-3 ก.ย., 31 ส.ค.-4 ก.ย. / 6-10, 7-11, 13-17, 14-18, 20-24, 21-25 ก.ย. / 15-19, 16-20 พ.ย. 61
** ราคา 9,999 บาท **

25-29, 26-30 ต.ค. / 1-5, 2-6, 8-12, 9-13 พ.ย. 61
** ราคา 10,999 บาท **

11-15, 12-16, 18-22, 19-23, 20-24 ต.ค. 61
** ราคา 12,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์จีน จางเจียเจี้ย แกรนด์แคนย่อน 4 วัน 3 คืน (FD) P
2-5, 3-6, 9-12, 10-13, 11-14, 16-19, 17-20, 18-21 ก.ย. 61
** ราคา 9,999 บาท **

31 ส.ค.-3 ก.ย., 7-10, 8-11, 14-17, 15-18, 21-24, 22-25 ก.ย. 61
** ราคา 10,999 บาท **

14-17, 15-18, 16-19 ต.ค. 61
** ราคา 11,999 บาท **

12-15, 13-16 ต.ค. 61
** ราคา 12,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์จีน จางเจียเจี้ย แกรนด์แคนย่อน 4 วัน 3 คืน (FD) P
28-31, 29 ต.ค.-01 พ.ย., 30 ต.ค.-02 พ.ย. / 04-07, 05-08, 06-09, 11-14, 12-15, 25-28, 26-29, 27-30, 28 พ.ย.-01 ธ.ค. / 04-07, 10-13, 11-14, 12-15, 16-19, 17-20, 18-21 ธ.ค. 61
** ราคา 9,999 บาท **

02-05, 03-06, 09-12,10-13, 15-18, 16-19, 17-20 พ.ย. / 03-06,09-12, 23-26, 24-27 ธ.ค. 61
** ราคา 10,999 บาท **


โปรแกรมทัวร์จีน จางเจียเจี้ย-เทียนเหมินซาน-เทียนจื่อซาน-แกรนด์แคนย่อน 5 วัน 4 คืน (FD) P
31 ต.ค.-04 พ.ย. / 047-11 พ.ย. 61

** ราคา 16,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์จีน จางเจียเจี้ย-ภูเขาฝานจิ้ง-เทียนเหมินซาน-แกรนด์แคนย่อน-ฟ่งหวง 6 วัน 5 คืน (FD) P
14-19, 15-20 ต.ค. 61
** ราคา 18,999 บาท **

13-18, 20-25, 21-26, 22-27 ต.ค. 61
** ราคา 20,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์จีน ฉงชิ่ง-จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง-เฉินตู 6 วัน 5 คืน (FD) P
07-12, 10-15, 14-19, 17-22, 21-26, 24-29, 28 พ.ย.-03 ธ.ค. / 12-17, 19-24 ธ.ค. 61
** ราคา 19,999 บาท **

06-11, 08-13, 12-17, 13-18, 15-20, 20-25 ก.ย. 61
** ราคา 23,999 บาท **

14-19, 15-20, 16-21, 22-27, 25-30 ต.ค. 61
** ราคา 25,999 บาท **

11-16, 13-18 ต.ค. 61
** ราคา 26,999 บาท **

18-23, 20-25 ต.ค. 61
** ราคา 27,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก 6 วัน 5 คืน (MU) P
15-20, 16-21 ต.ค. 61
** ราคา 19,999 บาท **

10-15, 11-16, 14-19, 17-22, 18-23, 21-26, 22-27 ต.ค. 61
** ราคา 20,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-หัวโจว 5 วัน 3 คืน (FD) P
14-18, 15-19 มิ.ย. 61
** ราคา 9,999 บาท **

30 ส.ค.-03 ก.ย., 31 ส.ค.-04 ก.ย. / 06-10, 07-11, 13-17, 14-18, 20-24, 21-25 ก.ย. / 15-19, 16-20 พ.ย. 61
** ราคา 10,999 บาท **

25-29, 26-30 ต.ค. / 01-05, 08-12, 09-13 พ.ย. 61
** ราคา 11,999 บาท **

11-15, 12-16, 18-22, 19-23, 20-24 ต.ค. 61
** ราคา 12,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์จีน ซีอาน-วัดเส้นหลิน-ลั่วหยาง-สุสานตจิ๋นซีฮ่องเต้ 5 วัน 3 คืน (XW) P
03-07, 10-14, 17-21 ก.ย. 61
** ราคา 20,999 บาท **

08-12, 15-19, 22-26 ต.ค. 61
** ราคา 22,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์จีน ซานย่า-วัดหนานซาน-องค์เจ้าแม่กวนอิม 3 พักตร์ 4 วัน 3 คืน (HU) S
16-19, 23-26, 30 มิ.ย.-03 ก.ค. / 07-10, 14-17 ก.ค. 61

** ราคา 11,990 บาท **

โปรแกรมทัวร์จีน ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-กายกรรม 5 วัน 3 คืน (TG)
22-26, 29 ส.ค.-02 ก.ย. / 06-10 ก.ย. 61
** ราคา 16,999 บาท **

19-23 ก.ย. / 24-28, 31 ต.ค.-04 พ.ย. / 07-11 พ.ย. 61
** ราคา 17,999 บาท **

机票 | 酒店 | 租车 | 火车票 | 游轮保险 | 签证服务 | 时间 | 气象 | 汇率
Tour | About Us | Rewards | Special Offers | Contact Us

สนทนากับพนักงานออนไลน์ ติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์ของเรา Instagram ติดตามข่าวสารเราบน facebook ติดตามข่าวสารเราบน Twitter LineID:025393399 ส่งเว็บนี้ให้เพื่อน
TAT Licensee No. 00/06407
2011 Platinum Traveller.com. All rights reserved.
Recommended Browser settings for IE8 , FireFox , Safari