Home | Travel Blog | Site Map | Login   
Home > Tour > Outbound > CHINA
 -  CHINA
โปรแกรมทัวร์จีน ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-กายกรรม 5 วัน 3 คืน (CX)
21-25 ธ.ค. 60 / 26-30 ม.ค. / 21-25 มี.ค. 61
** ราคา 16,999 บาท **

28 ก.พ.-4 มี.ค. 61
** ราคา 17,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์จีน จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน (FD) P
10-13, 23-26 พ.ย. / 14-17, 21-24 ธ.ค. 60

** ราคา 9,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ซัวเถา เหมยโจว หย่งติ้ง ชมมรดกโลกบ้านดิน 5 วัน 4 คืน (FD) P
03-07, 04-08, 08-12, 10-14, 11-15, 17-21, 18-22, 22-26, 25-29, 29 พ.ย.-03 ธ.ค. / 06-10, 13-17, 15-19, 16-20, 22-26, 23-27 ธ.ค. 60 / 10-14, 13-17, 17-21, 18-21, 20-24, 24-28, 31 ม.ค.-04 ก.พ. / 02-06, 07-11 ก.พ. 61
** ราคา 16,999 บาท **

08-12 ธ.ค. 60
** ราคา 17,999 บาท **

(วันปีใหม่)
29 ธ.ค.60-02 ม.ค.61
30 ธ.ค.60-03 ม.ค.61
** ราคา 20,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์จีน ซัวเถา นมัสการเจ้าพ่อเสือ เฮียงบูซัว ไต่ฮงกง 4 วัน 3 คืน (FD) P
(พัก 5 ดาว แช่สปาน้ำแร่ทะเล)
11-14, 25-28 ม.ค. / 09-12 ก.พ. 61

** ราคา 15,999 บาท **โปรแกรมทัวร์จีน ซัวเถา แต้จิ๋ว 4 วัน 3 คืน (FD) P
11-14, 25-28 ม.ค. / 09-12 ก.พ.61

** ราคา 13,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ 4 วัน 3 คืน (WE) S
12-15, 17-20, 19-22, 26-29 พ.ย. / 17-20, 24-27 ธ.ค. 60
** ราคา 12,799 บาท **

03-06 ธ.ค. 60 (วันพ่อ)
** ราคา 15,799 บาท **

29 ธ.ค. 60-01 ธ.ค. 61, 30 ธ.ค. 60-02 ม.ค. 60, 31 ธ.ค. 60-03 ม.ค. 61 (วันปีใหม่)
** ราคา 23,799 บาท **
โปรแกรมทัวร์ ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้าสวรรค์ 4 วัน 3 คืน (WE) S
30 ธ.ค. 60-02 ม.ค. 61 (วันปีใหม่)

** ราคา 28,999 บาท **


โปรแกรมทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน เทียนจื่อซาน สะพานแก้วแกรนด์แคนย่อน 5 วัน 4 คืน (FD) P
08-12 พ.ย. 60

** ราคา 15,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์ เจิ้งโจว ไคเฟิง ลั่วหยาง ซีอาน 7 วัน 5 คืน (WE) S
19-25 ตุลาคม 2560

** ราคา 28,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์จีน ฉงชิ่ง เฉินตู อู๋หลง 5 วัน 4 คืน (FD) P
4-8, 24-28 พ.ย. / 15-19 ธ.ค. 60
** ราคา 16,999 บาท **

8-12 ธ.ค. 60
** ราคา 17,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์ เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน (TG) RP
14-18 ธ.ค. 60

** ราคา 18,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 6 วัน 5 คืน (FD) P
1-6, 15-20, 22-27, 29 พ.ย.-4 ธ.ค. / 13-18, 20-25 ธ.ค. 60
** ราคา 17,999 บาท **

27 ธ.ค. 60 – 1 ม.ค. 61
** ราคา 20,999 บาท **


โปรแกรมทัวร์จีน จางเจียเจี้ย แกรนด์แคนย่อน 6 วัน 5 คืน (FD) P
1-6, 15-20, 22-27, 29 พ.ย.-4 ธ.ค. / 13-18, 20-25 ธ.ค. 60
** ราคา 16,999 บาท **

27 ธ.ค. 60 – 1 ม.ค. 61
** ราคา 19,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ ฉงชิ่ง เฉินตู อู่หลง อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ 5 วัน 4 คืน (FD) P
4-8, 24-28 พ.ย. / 15-19 ธ.ค. 60
** ราคา 16,999 บาท **

8-12 ธ.ค. 60
** ราคา 17,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์จีน ฉงชิ่ง ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง 5 วัน 4 คืน (FD) P
4-8, 24-28 พ.ย. / 15-19 ธ.ค. 60
** ราคา 23,999 บาท **

8-12 ธ.ค. 60
** ราคา 24,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์จีน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว 5 วัน 4 คืน (MU) P
16-20, 23-27, 30 พ.ย.-04 ธ.ค. 60
14-18, 21-25, 23-27 ธ.ค. 60
** ราคา 17,999 บาท **

07-11 ธ.ค. 60
** ราคา 19,999 บาท **

02-06, 09-13 พ.ย. 60
** ราคา 21,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์จีน ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-กายกรรม 5 วัน 3 คืน (TG)
22-26 พ.ย. 60 / 17-21 ม.ค. 61

** ราคา 15,999 บาท **


โปรแกรมทัวร์จีน อู่ฮั่น-เจิ้งโจว-เสินหนงเจี้ย-อี๋ชาง-เซียงหยาง 5 วัน 4 คืน (FD) P
2-6, 10-14, 16-20 พ.ย. 60

** ราคา 16,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์จีน ฉงชิ่ง สุ้ยหนิง อุทยานเสินเซียนเฉอ จิ่วจ้ายโกว เฉินตู 6 วัน 5 คืน (FD) P
2-7, 8-13, 10-15, 22-27 พ.ย. / 29 พ.ย.–4 ธ.ค. 60
** ราคา 21,999 บาท **

6-11, 13-18 ธ.ค. 60
** ราคา 19,999 บาท **


โปรแกรมทัวร์จีน เสิ่นหยาง-ฮาร์บิ้น-จี๋หัว สกีรีสอร์ท 7 วัน 5 คืน (XW)
09-15, 23-29 ม.ค. / 06-12 ก.พ. 61
** ราคา 31,777 บาท **

19-25 ธ.ค. 60
** ราคา 32,777 บาท **

26 ธ.ค.60-01 ม.ค.61 (วันปีใหม่)
** ราคา 35,777 บาท **

โปรแกรมทัวร์จีน กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-หยางซั่ว-เขางวงช้าง 6 วัน 5 คืน (CZ) S
03-08 พ.ย. 60 / 01-06, 09-14 มี.ค. 61
** ราคา 14,900 บาท **

01-06 ธ.ค. 60
** ราคา 15,900 บาท **

โปรแกรมทัวร์จีน ซีอาน ไคเฟิง ลั่วหยาง 6 วัน 5 คืน (FD) P
29 ธ.ค. 60-3 ม.ค. 61 , 30 ธ.ค. 60-4 ม.ค.61 (วันปีใหม่)

** ราคา 34,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์ ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้าสวรรค์ 4 วัน 3 คืน (WE) Z
03-06, 05-08, 10-13, 12-15, 17-20, 19-22, 24-26, 26-29 พ.ย. 60
** ราคา 13,888 บาท **

15-18, 17-20, 22-25, 24-27 ธ.ค. 60
** ราคา 14,888 บาท **

01-04, 03-06, 08-11, 10-13 ธ.ค. 60
** ราคา 16,888 บาท **

29 ธ.ค.60-01 ม.ค.61 (ปีใหม่)
** ราคา 22,888 บาท **
โปรแกรมทัวร์จีน เฉินตู ทิเบต หลังคาโลก พระราชวังโปตาลา 6 วัน 5 คืน (3U) S
17-22 พ.ย. 60
** ราคา 29,900 บาท **

08-13 ธ.ค. 60
** ราคา 31,900 บาท **

โปรแกรมทัวร์จีน หวงซาน อาบน้ำแร่ สวนพุทธธรรมจิ่วหัวซาน 5 วัน 3 คืน (MU) S
22-26 พ.ย. / 6-10, 20-24 ธ.ค. 60

** ราคา 23,900 บาท **


โปรแกรมทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว ซงผิงโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน (TG) Z
08-13, 09-14, 10-15, 15-20 พ.ย. 60
** ราคา 23,777 บาท **

01-06, 02-07, 03-08 พ.ย. 60
** ราคา 25,777 บาท **


โปรแกรมทัวร์ ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ 5 วัน 4 คืน (FD) P
4-8, 24-28 พ.ย. / 15-19 ธ.ค. 60
** ราคา 12,999 บาท **

8-12 ธ.ค. 60
** ราคา 15,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง ฉื้อสุ่ย เฉินตู 6 วัน 5 คืน (FD) P
22-27, 29 พ.ย.-4 ธ.ค. / 6-11, 13-18 ธ.ค. 60
** ราคา 17,888 บาท **

(วันปีใหม่)
29 ธ.ค.60-3 ม.ค.61
30 ธ.ค.60-4 ม.ค.61
** ราคา 22,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์จีน ซีอาน-ลั่วหยาง 6 วัน 4 คืน (XW) P
9-14, 16-21, 23-28 ธ.ค. 60
** ราคา 20,999 บาท **

30 ธ.ค.60-4 ม.ค. 61 (วันปีใหม่)
** ราคา 23,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์จีน ซีอาน-สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้-กำแพงเมืองโบราณ-เจดีย์ห่านป่าใหญ่ 5 วัน 3คืน (XW) P
13-17 ธ.ค. 60
** ราคา 16,999 บาท **

20-24 ธ.ค. 60
** ราคา 17,999 บาท **

27-31 ธ.ค. 60
** ราคา 18,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์จีน จางเจียเจี้ย แกรนด์แคนย่อน 6 วัน 5 คืน (FD) P
10-15, 17-20, 24-29, 31 ม.ค.-5 ก.พ. 61

** ราคา 14,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์จีน จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน (FD) P
2-5, 3-6, 7-11, 9-12, 17-20, 24-27 มี.ค., 21-24 เม.ย. 61
** ราคา 12,999 บาท **

5-8, 12-15, 19-22, 26-29 พ.ค., 30 พ.ค.-3 มิ.ย., 2-6 มิ.ย. 61
** ราคา 11,999 บาท **

机票 | 酒店 | 租车 | 火车票 | 游轮保险 | 签证服务 | 时间 | 气象 | 汇率
Tour | About Us | Rewards | Special Offers | Contact Us

สนทนากับพนักงานออนไลน์ ติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์ของเรา Instagram ติดตามข่าวสารเราบน facebook ติดตามข่าวสารเราบน Twitter LineID:025393399 ส่งเว็บนี้ให้เพื่อน
TAT Licensee No. 00/06407
2011 Platinum Traveller.com. All rights reserved.
Recommended Browser settings for IE8 , FireFox , Safari