Home | Travel Blog | Site Map | Login   
Home > Tour > Outbound > KOREA
 -  KOREA
โปรแกรมทัวร์เกาหลี สวนสนุก Lotte World-ล่องเรือแม่น้ำฮัน-ONE MOUNT 5 วัน 3 คืน (XJ) Z
01-05, 06-10, 07-11, 08-12, 13-17, 14-18, 15-19, 20-24, 21-25, 22-26, 27 ก.ย.-01 ต.ค., 28 ก.ย.-02 ต.ค. 60

** ราคา 14,900 บาท **

โปรแกรมทัวร์เกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-โรงถ่ายละคร MBC-ตึก Lotte Tower 5 วัน 3 คืน (XJ) Z
01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09 ก.ย. 60
** ราคา 9,900 บาท **

06-10, 07-11, 08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 30 ก.ย.-04 ต.ค. 60
** ราคา 16,900 บาท **


โปรแกรมทัวร์ ปูซาน 4 วัน 2 คืน (ZE) T
5-8 ก.ย. / 10-13 ก.ย.
11-14 ก.ย. / 12-15 ก.ย. / 17-20 ก.ย.
18-21 ก.ย. / 19-22 ก.ย. / 24-27 ก.ย.
25-28 ก.ย. / 26-29 ก.ย. 60
** ราคา 11,900 บาท **

6-9 ก.ย. / 9-12 ก.ย.
13-16 ก.ย. / 16-19 ก.ย. / 20-23 ก.ย.
23-26 ก.ย. / 27-30 ก.ย. / 30 ก.ย.-3 ต.ค.
1-4 ต.ค. / 2-5 ต.ค. / 3-6 ต.ค. / 8-11 ต.ค.
9-12 ต.ค. / 10-13 ต.ค. / 15-18 ต.ค.
16-19 ต.ค. / 17-20 ต.ค. / 22-25 ต.ค.
23-26 ต.ค. / 24-27 ต.ค.
29 ต.ค.-1 พ.ย. / 30 ต.ค.-2 พ.ย.
31 ต.ค.-3 พ.ย. 60
** ราคา 12,200 บาท **

1-4 ก.ย. / 7-10 ก.ย. / 8-11 ก.ย.
14-17 ก.ย. / 15-18 ก.ย. / 21-24 ก.ย.
22-25 ก.ย. / 28 ก.ย.-1 ต.ค.
29 ก.ย.-2 ต.ค. / 4-7 ต.ค. / 7-10 ต.ค.
11-14 ต.ค. / 14-17 ต.ค. / 18-21 ต.ค.
21-24 ต.ค. / 25-28 ต.ค. / 28-31 ต.ค. 60
** ราคา 12,500 บาท **

5-8 ต.ค. / 6-9 ต.ค. / 12-15 ต.ค.
13-16 ต.ค. / 19-22 ต.ค. / 20-23 ต.ค.
26-29 ต.ค. / 27-30 ต.ค. 60
** ราคา 12,800 บาท **
โปรแกรมทัวร์ เชจู 4 วัน 2 คืน (ZE) T
5-8 ก.ย. / 10-13 ก.ย. / 11-14 ก.ย.
12-15 ก.ย. / 17-20 ก.ย.
18-21 ก.ย. / 19-22 ก.ย. / 24-27 ก.ย.
25-28 ก.ย. / 26-29 ก.ย. 60
** ราคา 11,900 บาท **

2-5 ก.ย. / 6-9 ก.ย. / 9-12 ก.ย.
13-16 ก.ย. / 16-19 ก.ย. / 20-23 ก.ย.
23-26 ก.ย. / 27-30 ก.ย. /30 ก.ย.-3 ต.ค.
1-4 ต.ค. / 2-5 ต.ค. / 3-6 ต.ค. 60
** ราคา 12,200 บาท **

7-10 ก.ย. / 8-11 ก.ย.
14-17 ก.ย. / 15-18 ก.ย. / 21-24 ก.ย.
22-25 ก.ย. / 28 ก.ย.-1 ต.ค.
29 ก.ย.-2 ต.ค. / 4-7 ต.ค. / 5-8 ต.ค. 60
** ราคา 12,500 บาท **
โปรแกรมทัวร์เกาหลี เกาะนามิ ปั่นเรียลไบท์ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 5 วัน 3 คืน (XJ) Z
01-05, 02-06, 03-07, 04-08 ต.ค. / 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 25-29, 26-30, 27 พ.ย.-01 ธ.ค., 28 พ.ย.-02 ธ.ค., 29 พ.ย.-03 ธ.ค. 60
** ราคา 16,900 บาท **

05-09, 09-13, 15-19, 16-20, 23-27, 29 ต.ค.-02 พ.ย., 30 ต.ค.-03 พ.ย., 31 ต.ค.-04 พ.ย. / 01-05, 02-06, 03-07, 08-12, 09-13, 10-14, 15-19, 16-20, 17-21, 22-26, 23-27, 24-28, 30 พ.ย.-04 ธ.ค. 60
** ราคา 17,900 บาท **

10-14, 14-18, 17-21, 22-26, 24-28, 28 ต.ค.-01 พ.ย. 60
** ราคา 18,900 บาท **

11-15, 12-16, 13-17, 18-22, 21-25, 25-29, 26-30, 27-31 ต.ค. 60
** ราคา 19,900 บาท **

19-23, 20-24 ต.ค. 60
** ราคา 20,900 บาท **

โปรแกรมทัวร์เกาหลี ซอรัคซาน 5 วัน 3 คืน (XJ) Z
03-07 ต.ค. 60
** ราคา 16,900 บาท **

04-08, 05-09, 06-10, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 18-22 ต.ค. 60
** ราคา 17,900 บาท **

10-14, 17-21, 24-28 ต.ค. 60
** ราคา 18,900 บาท **

19-23 ต.ค. 60
** ราคา 19,900 บาท **

20-24, 21-25 ต.ค. 60
** ราคา 20,900 บาท **
โปรแกรมทัวร์เกาหลี นามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ฮานึลปาร์ค 4 วัน 3 คืน (XJ) Z
01-04, 08-11, 15-18, 22-25, 29 พ.ย.-02 ธ.ค. 60
** ราคา 16,900 บาท **

02-05, 03-06, 09-12, 10-13, 16-19, 17-20, 23-26, 24-27, 30 พ.ย.-03 ธ.ค. 60
** ราคา 17,900 บาท **
โปรแกรมทัวร์เกาหลี เล่นสกี(พักสกีรีสอร์ท) นามิ ซอรัคซาน สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 5 วัน 3 คืน (TG) Z
10-14, 11-15, 12-16, 19-23 ธ.ค. 60
** ราคา 22,900 บาท **

20-24, 21-25 ธ.ค. 60
** ราคา 23,900 บาท **

01-05, 02-06, 04-08, 05-09, 06-10, 08-12, 09-13 ธ.ค. 60
** ราคา 24,900 บาท **

22-26, 23-27, 24-28 ธ.ค. 60
** ราคา 26,900 บาท **

25-29, 26-30, 27-31 ธ.ค. 60
** ราคา 27,900 บาท **

31 ธ.ค. 60-04 ม.ค. 61 (วันปีใหม่)
** ราคา 30,900 บาท **
โปรแกรมทัวร์เกาหลี เล่นสกี สวนสนุก Lotte World ไร่สตอเบอร์รี่ 4 วัน 3 คืน (XJ) Z
10-13, 11-14, 12-15, 13-16, 17-20, 18-21, 19-22, 20-23 ธ.ค. 60
** ราคา 17,900 บาท **

14-17, 15-18, 16-19, 21-24, 22-25 ธ.ค. 60
** ราคา 18,900 บาท **

02-05, 08-11, 09-12 ธ.ค. 60
** ราคา 21,900 บาท **

29 ธ.ค.60-01 ม.ค.61, 31 ธ.ค.60-03 ม.ค.61 (วันปีใหม่)
** ราคา 26,900 บาท **

30 ธ.ค.60-02 ม.ค.61 (วันปีใหม่)
** ราคา 27,900 บาท **

โปรแกรมทัวร์เกาหลี ปูซาน 4 วัน 2 คืน (7C, ZE) T
21-24, 22-25, 23-26, 26-29, 27-30, 28-31, 29 ส.ค.-1 ก.ย., 30 ส.ค.-2 ก.ย. / 3-6, 4-7, 5-8, 10-13, 11-14, 12-15, 17-20, 18-21, 19-22, 24-27, 25-28, 26-29 ก.ย. 60
** ราคา 11,900 บาท **

24-27, 25-28, 31 ส.ค.-3 ก.ย. / 2-5, 6-9, 9-12, 13-16, 16-19, 20-23, 23-26, 27-30, 30ก.ย.-3 ต.ค. / 1-4, 2-5, 3-6, 8-11, 9-12, 10-13, 15-18, 16-19, 17-20, 22-25, 23-26, 24-27, 29 ต.ค.-1 พ.ย., 30 ต.ค.-2 พ.ย., 31 ต.ค.-3 พ.ย. 60
** ราคา 12,200 บาท **

1-4, 7-10, 8-11, 14-17, 15-18, 21-24, 22-25, 28 ก.ย.-1 ต.ค., 29 ก.ย.-2 ต.ค. / 4-7, 7-10, 11-14, 14-17, 18-21, 21-24, 25-28, 28-31 ต.ค. 60
** ราคา 12,500 บาท **

5-8, 6-9, 12-15, 13-16, 19-22, 20-23, 26-29, 27-30 ต.ค. 60
** ราคา 12,800 บาท**

5-8, 6-9, 7-10, 12-15, 13-16, 14-17, 19-22, 20-23, 21-24, 26-29, 27-30, 28 พ.ย.-1 ธ.ค. 60
** ราคา 12,900 บาท **

1-4, 4-7, 8-11, 11-14, 15-18, 18-21, 22-25, 25-28 พ.ย. 60
** ราคา 13,200 บาท **

2-5, 3-6, 9-12, 10-13, 16-19, 17-20, 23-26, 24-27, 30 พ.ย.-3 ธ.ค. 60
** ราคา 13,500 บาท **
โปรแกรมทัวร์เกาหลี เล่นสกี ไร่สตอเบอร์รี่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง 5 วัน 3 คืน (XJ)
15-19, 16-20, 21-25 ธ.ค. 60
** ราคา 17,900 บาท **

06-10, 07-11 ธ.ค. 60
** ราคา 19,900 บาท **

22-26 ธ.ค. 60
** ราคา 20,900 บาท **

01-05, 02-06, 08-12, 09-13 ธ.ค. 60
** ราคา 21,900 บาท **

23-27, 24-28 ธ.ค. 60
** ราคา 22,900 บาท **

25-29, 26-30 ธ.ค. 60
** ราคา 23,900 บาท **

27-31 ธ.ค. 60
** ราคา 25,900 บาท **

28 ธ.ค.60-01 ม.ค.61, 29 ธ.ค.60-02 ม.ค.61, 31 ธ.ค.60-04 ม.ค.61 (วันปีใหม่)
** ราคา 26,900 บาท **

30 ธ.ค.60-03 ม.ค.61 (วันปีใหม่)
** ราคา 27,900 บาท **
โปรแกรมทัวร์ ปูซาน 4 วัน 2 คืน (ZE) T
5-8, 11-14, 12-15 ธ.ค. 60
** ราคา 12,900 บาท **

4-7, 6-9, 10-13 ธ.ค. 60
** ราคา 13,200 บาท **

13-16 ธ.ค. 60
** ราคา 13,500 บาท **

3-6 ธ.ค. 60 / 7-10, 8-11, 9-12, 14-17, 15-18, 16-19, 21-24, 22-25, 23-26, 28-31, 29 ม.ค.-1 ก.พ., 30 ม.ค.-2 ก.พ. / 4-7, 5-8, 6-9, 11-14, 12-15, 13-16, 18-21, 19-22, 20-23, 25-28, 26 ก.พ.-1 มี.ค., 27 ก.พ.-2 มี.ค. 61
** ราคา 13,900 บาท **

2-5 ธ.ค. 60 / 10-13, 13-16, 17-20, 20-23, 24-27, 27-30, 31 ม.ค.-3 ก.พ. / 3-6, 7-10, 10-13, 14-17, 17-20, 21-24, 24-27, 28 ก.พ.-3 มี.ค. 61
** ราคา 14,200 บาท **

1-4, 7-10, 9-12, 14-17 ธ.ค. 60 / 11-14, 12-15, 18-21, 19-22, 25-28, 26-29 ม.ค. / 1-4, 2-5, 8-11, 9-12, 15-18, 16-19, 22-25, 23-26 ก.พ. 61
** ราคา 14,500 บาท **

15-18, 16-19, 17-20 ธ.ค. 60 / 6-9 ม.ค. 61
** ราคา 14,900 บาท **

18-21 ธ.ค. 60 / 3-6, 4-7, 5-8 ม.ค. 61
** ราคา 15,900 บาท **

19-22 ธ.ค. 60 / 2-5 ม.ค. 61
** ราคา 16,900 บาท **

20-23 ธ.ค. 60
** ราคา 17,500 บาท **

21-24, 22-25, 23-26, 24-27, 25-28 ธ.ค. 60 / 1-4 ม.ค. 61
** ราคา 17,900 บาท **

8-11, 26-29 ธ.ค. 60
** ราคา 18,500 บาท **

27-30 ธ.ค. 60
** ราคา 18,900 บาท **

28-31 ธ.ค. 60, 31 ธ.ค.60-3 ม.ค.61
** ราคา 19,900 บาท **

29 ธ.ค.60-1 ม.ค.61, 30 ธ.ค.60-2 ม.ค.61
** ราคา 22,900 บาท **


机票 | 酒店 | 租车 | 火车票 | 游轮保险 | 签证服务 | 时间 | 气象 | 汇率
Tour | About Us | Rewards | Special Offers | Contact Us

สนทนากับพนักงานออนไลน์ ติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์ของเรา Instagram ติดตามข่าวสารเราบน facebook ติดตามข่าวสารเราบน Twitter LineID:025393399 ส่งเว็บนี้ให้เพื่อน
TAT Licensee No. 00/06407
2011 Platinum Traveller.com. All rights reserved.
Recommended Browser settings for IE8 , FireFox , Safari