Home | Travel Blog | Site Map | Login   
Home > Tour > Outbound > KOREA
 -  KOREA
โปรแกรมทัวร์เกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-โซลทาวเวอร์-พระราชวังชางด๊อก 6 วัน 4 คืน (BI) I
**แถมฟรีเที่ยวที่บรูไน**
20-25 ก.พ. / 06-11 มี.ค. / 03-08, 10-15 เม.ย. 62 (วันสงกรานต์)
** ราคา 16,900 บาท **

17-22 เม.ย. 62
** ราคา 18,900 บาท **


โปรแกรมทัวร์เกาหลี เล่นสกี สวนสนุก Lotte World ไร่สตอเบอร์รี่ 6 วัน 3 คืน (XJ) C
28 ก.พ.-05 มี.ค. 62
** ราคา 15,900 บาท **

09-14, 10-15, 13-18, 19-24(วันมาฆบูชา), 23-28, 24 ก.พ.-01 มี.ค., 27 ก.พ.-04 มี.ค. 62
** ราคา 16,900 บาท **

โปรแกรมทัวร์เกาหลี เกาะนามิ-เล่นสกี-ไร่สตรอเบอร์รี่-SOYANG RIVER SKYWALK 5 วัน 3 คืน (TG) Z
13-17, 28 ก.พ.-04 มี.ค. 62

** ราคา 19,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์เกาหลี ตกปลาน้ำแข็ง-เล่นสกี-สวนสนุก Lotte World-ชิมสตรอเบอร์รี่ 5 วัน 3 คืน (XJ) Z
07-11, 08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25 ก.พ.-01 มี.ค., 27 ก.พ.-03 มี.ค., 28 ก.พ.-04 มี.ค. 62
** ราคา 16,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์เกาหลี เล่นสกี(พักสกีรีสอร์ท)-ตกปลาน้ำแข็ง-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-ไร่สตอเบอร์รี่ 5 วัน 3 คื
08-12 ก.พ. 62
** ราคา 16,999 บาท **

09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13–17, 14-18, 15-19, 16-20, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25 ก.พ.-01 มี.ค., 26 ก.พ.-02 มี.ค., 27 ก.พ.-03 มี.ค., 28 ก.พ.-04 มี.ค. 62
** ราคา 17,999 บาท **


โปรแกรมทัวร์เกาหลี ตกปลาน้ำแข็ง-เอเวอร์แลนด์-ไร่สตรอเบอร์รี่-ดูไฟ THE GARDEN OF THE MORNING CALM 5 ว
09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 19-23, 23-27, 24-28, 25 ก.พ.-01 มี.ค., 26 ก.พ.-02 มี.ค. 62
** ราคา 17,999 บาท **

13-17, 14-18, 20-24, 21-25, 22-26, 27 ก.พ.-03 มี.ค. 62
** ราคา 18,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์เกาหลี เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง-ลานสกี-ไร่สตอเบอรี่-EVERLAND 5 วัน 3 คืน (TG) Z
20–24, 22–26, 27 ก.พ.–01 มี.ค., 28 ก.พ.–02 มี.ค. 62

** ราคา 22,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์เกาหลี ซอรัคซาน-EVERLAND-ซากุระ ณ ถนนยออีโด 5 วัน 3 คืน (TG) Z
03–07, 04–08 เม.ย. 62
** ราคา 23,999 บาท **

10–14 เม.ย. 62
** ราคา 25,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์เกาหลี สวนสนุก EVERLAND-เทศกาลดอกทิวลิป-หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง 5 วัน 3 คืน (TG) Z
18–22, 25–29 เม.ย. / 02–06 พ.ค. 62
** ราคา 20,999 บาท **

17–21, 19–23, 24–28, 26–30 เม.ย. / 03–07 พ.ค. 62
** ราคา 21,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์เกาหลี พระราชวังเคียงบกกุง-สวนสนุก EVERLAND-ซากุระ ณ ถนนยออีโด 5 วัน 4 คืน (TG) Z
01–05 เม.ย. 62
** ราคา 19,999 บาท **

02–06, 03–07, 15–19, 16–20, 21–25, 22–26, 23–27 เม.ย. 62
** ราคา 20,999 บาท **

07–11, 08–12, 09–13 เม.ย. 62
** ราคา 25,999 บาท **
โปรแรมทัวร์เกาหลี สวนสนุก EVERLAND-ป้อมฮวาซอง-พระราชวังชางด็อกกุง- 5 วัน 3 คืน (XJ) Z
01–05 มี.ค. 62
** ราคา 14,999 บาท **

06–10, 07–11, 08–12, 13–17, 14–18, 15–19, 20–24, 21–25, 22–26, 27–31 มี.ค. 62
** ราคา 16,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์เกาหลี ANYANG ART PARK-สวนสนุก EVERLAND-BUCHOEN AIINS WORLD 5 วัน 3 คืน (TG) Z
01–05, 06–10, 07–11, 08–12, 13–17, 14–18, 15–19, 20–24, 21–25, 22–26, 27–31, 28 มี.ค.–01 เม.ย., 29 มี.ค.–02 เม.ย. 62
** ราคา 20,999 บาท **

22–26, 23–27, 24–28, 29 พ.ค.–02 มิ.ย., 30 พ.ค.–03 มิ.ย., 31 พ.ค.–04 มิ.ย. / 05–09, 7–11, 12–16, 14–18 มิ.ย. 62
** ราคา 19,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์เกาหลี เกาะนามิ-ซอรัคซาน-ล็อตเต้เวิลด์-อินซาดง-เมียงดง 5 วัน 3 คืน (OZ) T
11-15, 18-22 ก.พ.62
25 ก.พ.-1 มี.ค.62
** ราคา 20,900 บาท **

13-17, 20-24, 27 ก.พ.-3 มี.ค.62
** ราคา 21,500 บาท **
โปรแกรมทัวร์เกาหลี เกาะนามิ-ฮงแด-เมียงดง-ล็อตเต้เวิลด์-Ski Resort 4 วัน 2 คืน (OZ) T
3-6, 4-7, 5-8, 10-13, 11-14, 12-15,
17-20, 18-21, 19-22, 24-27 , 25-28,
26-29, 31 มี.ค.-3 เม.ย.62
** ราคา 13,300 บาท **

2-5, 6-9, 9-12, 13-16, 16-19, 20-23,
23-26, 27-30, 30 มี.ค.-2เม.ย.62
** ราคา 13,600 บาท **

1-4, 7-10, 8-11, 14-17, 15-18, 21-24,
22-25, 28-31, 29 มี.ค.-1 เม.ย.62
** ราคา 13,900 บาท **
โปรแกรมทัวร์เกาหลี เกาะนามิ-เมียงดง-ฮงแด-หมู่บ้านฝรั่งเศส-ล็อตเต้เวิลด์ 4 วัน 2 คืน (OZ) T
18-21, 19-22, 25-28, 26-29 เม.ย.62
** ราคา 16,900 บาท **

4-7 เม.ย.62
** ราคา 20,900 บาท **

11-14 เม.ย.62
** ราคา 22,900 บาท **

5-8 เม.ย.62
** ราคา 23,900 บาท **

12-15, 13-16 เม.ย.62
** ราคา 25,600 บาท **
โปรแกรมทัวร์เกาหลี ชมซงแด-ปูซานทาวเวอร์-คัมชอน- ล็อตเต้เอาท์เลท 4 วัน 2 คืน (ZE) T
3-6, 4-7, 5-8, 10-13, 11-14, 12-15,
17-20, 18-21, 19-22, 24-27 มี.ค.62
16-19, 21-24, 22-25, 23-26,
28 เม.ย.-1 พ.ค.62
5-8, 6-9, 7-10, 12-15, 13-16, 14-17,
20-23, 21-24, 26-29, 27-30, 28-31 พ.ค.62

** ราคา 15,300 บาท **

2-5, 6-9, 9-12, 13-16, 16-19, 20-23,
23-26, 25-28 มี.ค.62
17-20, 20-23, 24-27, 27-30 เม.ย.62
29 เม.ย.-2 พ.ค., 30 เม.ย.-3 พ.ค.62
1-4, 4-7, 8-11, 11-14, 15-18,18-21,
19-22, 22-25, 25-28, 29 พ.ค.-1 มิ.ย.62
** ราคา 15,600 บาท **

1-4, 7-10, 8-11, 14-17, 15-18, 21-24, 22-25, 26-29 มี.ค.62
18-21, 19-22, 25-28, 26-29 เม.ย.62
2-5, 3-6, 9-12, 10-13, 23-26, 24-27,
30 พ.ค-2 มิ.ย., 31 พ.ค.-1 มิ.ย.62
** ราคา 15,900 บาท **

15-18 เม.ย.62
** ราคา 16,600 บาท **

16-19 พ.ค.62
** ราคา 16,900 บาท **

14-17 เม.ย.62(วันสงกรานต์)
17-20 พ.ค.62
** ราคา 19,900 บาท **

11-14 เม.ย.62(วันสงกรานต์)
** ราคา 20,900 บาท **

12-15, 13-16 เม.ย.62(วันสงกรานต์)
** ราคา 22,900 บาท **
โปรแกรมทัวร์เกาหลี คัมชอน-ล็อตเต้เอาท์เลท-ปูซานทาวเวอร์ 4 วัน 2 คืน (ZE) T
10-13,11-14,12-15,19-22,24-27,25-28,
26 ก.พ.-1 มี.ค.62
** ราคา 16,300 บาท **

9-12,13-16,18-21,20-23,23-26,
27 ก.พ.-2 มี.ค.62
** ราคา 16,600 บาท **

8-11,14-17,17-20,21-24,22-25,
28 ก.พ.-3 มี.ค.62
** ราคา 16,900 บาท **

15-18,16-19 ก.พ.62
** ราคา 18,900 บาท **
โปรแกรมเกาหลี ปูซานทาวเวอร์-แฮดงยงกุงซา-คัมชอน 4 วัน 2 คืน (ZE) T
27-30 มี.ค.62
** ราคา 16,900 บาท **

8-11, 9-12 เม.ย.62
** ราคา 17,300 บาท **

7-10, 10-13 เม.ย.62
** 17,600 บาท **

31 มี.ค.-3 เม.ย.62
** ราคา 17,900 บาท **

1-4, 2-5 เม.ย.62
** ราคา 18,300 บาท **

3-6 เม.ย.62
** ราคา 18,600 บาท **

28-31, 30 มี.ค.-2 เม.ย.62
6-9 เม.ย.62
** ราคา 18,900 บาท **

29 มี.ค.-1 เม.ย.62
4-7 เม.ย.62
** ราคา 19,900 บาท **

5-8 เม.ย.62
** ราคา 21,900 บาท **
โปรแกรมเกาหลี ฮัลลาซาน - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค-ทุ่งดอกเรป 4 วัน 2 คืน (ZE) T
3-6, 4-7, 5-8, 10-13, 11-14, 12-15,
17-20, 18-21, 19-22, 24-27 มี.ค.62
** ราคา 10,800 บาท **

2-5, 6-9, 9-12, 13-16, 16-19, 20-23,
23-26, 25-28 มี.ค.62
** ราคา 11,100 บาท **

1-4, 7-10, 8-11, 14-17, 15-18, 21-24,
22-25, 26-29 มี.ค.62
** ราคา 11,400 บาท **

27-30 มี.ค.62
** ราคา 11,700 บาท **

28-31, 29 มี.ค.-1 เม.ย, 30 มี.ค.-2 เม.ย,
31 มี.ค.-3 เม.ย.62
** ราคา 12,000 บาท **

โปรแกรมทัวร์เกาหลี ฮัลลาซาน-โอซุลลอ-วัดซันบังซา- ทุ่งดอกเรป 4 วัน 2 คืน (ZE) T
5-8,6-9,7-10,12-15,13-16,14-17,20-23,21-24,26-29,27-30,28-31 พ.ค.62
** ราคา 10,900 บาท **

เมษายน : 21-24,22-25,23-26,24-27,27-30,28-1 พ.ค.,29-2 พ.ค.,30-3 พ.ค.
1-4,4-7,8-11,11-14,15-18,19-22,22-25,
25-28,29 พ.ค.-1 มิ.ย.62
** ราคา 11,300 บาท **

25-28,26-29 เม.ย.62
2-5,3-6,9-12,10-13,23-26,24-27 พ.ค.62
30 พ.ค.-2 มิย,31 พ.ค.-3 มิ.ย.62
** ราคา 11,600 บาท **

20-23 เม.ย.62
** ราคา 11,500 บาท **

3-6,4-7,5-8,10-13,11-14,12-15,17-20,18-21,19-22,24-27 มี.ค.62
16-19,17-20,18-21,19-22 เม.ย.62
** ราคา 11,800 บาท **

2-5,6-9,9-12,13-16,16-19,20-23,23-26,
25-28 มี.ค.62
15-18 เม.ย.62
** ราคา 12,100 บาท **

1-4,7-10,8-11,14-17,15-18,21-24,22-25,16-29 มี.ค.62
** ราคา 12,400 บาท **

27-30 มี.ค.62
8-11,9-12 เม.ย.62
** ราคา 12,700 บาท **

18-21 พ.ค.62
** ราคา 12,900 บาท **

28-31 มี.ค.62
29 มี.ค.-1 เม.ย,30 มี.ค.-2 เม.ย
** ราคา 13,000 บาท **

3-6 เม.ย.62
** ราคา 13,300 บาท **

6-9, 10-13 เม.ย.62
16-19 พ.ค.62
** ราคา 13,900 บาท **

4-7 เม.ย.62
** ราคา 14,900 บาท **

11-14,14-17 เม.ย.62
** ราคา 15,900 บาท **

17-20 พ.ค.62
** ราคา 17,900 บาท **

5-8 เม.ย.62
** ราคา 18,900 บาท **

13-16 เม.ย.62(วันสงกรานต์)
** ราคา 20,900 บาท **

12-15 เม.ย.62(วันสงกรานต์)
** ราคา 21,900 บาท **


โปรแกรมทัวร์เกาหลี ฮัลลาซาน-โอซุลลอค-พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ-เมืองเชจู 4 วัน 2 คืน (ZE) T
11-14, 12-15, 19-22, 24-27, 25-28 ก.พ.62
26 ก.พ.-1มี.ค.
** ราคา 12,100 บาท **

9-12, 13-16, 18-21, 20-23, 23-26 ก.พ.62
27 ก.พ.-2 มี.ค.
** ราคา 12,400 บาท **

14-17, 17-20, 21-24, 22-25 ก.พ.62
28 ก.พ.-3 มี.ค.62
** ราคา 12,700 บาท **

15-18, 16-19 ก.พ.62
** ราคา 14,700 บาท **

โปรแกรมทัวร์เกาหลี ฮงแด-เมียงดง-โซลทาวเวอร์-ล็อตเต้เวิลด์-ล็อตเต้โซลสกาย 4 วัน 2 คืน (ZE) T
10-13,11-14,12-1519-22,24-27,25-28 ก.พ.62
26 ก.พ.-1 มี.ค
** ราคา 16,900 บาท **

9-12,13-16,18-21,20-23,23-26 ก.พ.62
27 ก.พ.-2 มี.ค.62
** ราคา 17,200 บาท **

14-17,17-20,21-24,22-25 ก.พ.62
28 ก.พ.-3 มี.ค.62
** ราคา 17,500 บาท **


โปรแกรมทัวร์เกาหลี ปูซาน-เทศกาลซากุระจินเฮ-ทุ่งดอกยูแช-หมู่บ้านวฒนธรรมคัมชอน 5 วัน 3 คืน (ZE) Z
(ช่วงวันจักรี)
03-07, 06-10 เม.ย. 62
** ราคา 17,999 บาท **

04-08, 05-09 เม.ย. 62
** ราคา 18,999 บาท **

机票 | 酒店 | 租车 | 火车票 | 游轮保险 | 签证服务 | 时间 | 气象 | 汇率
Tour | About Us | Rewards | Special Offers | Contact Us

สนทนากับพนักงานออนไลน์ ติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์ของเรา Instagram ติดตามข่าวสารเราบน facebook ติดตามข่าวสารเราบน Twitter LineID:025393399 ส่งเว็บนี้ให้เพื่อน
TAT Licensee No. 00/06407
2011 Platinum Traveller.com. All rights reserved.
Recommended Browser settings for IE8 , FireFox , Safari