Home | Travel Blog | Site Map | Login   
Home > Tour > Outbound > JAPAN
 -  JAPAN
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ-เปปปุ-คุมาโมโตะ-นางาซากิ-เมืองซากะ 5 วัน 3 คืน (SL) TN
06-10, 07-11, 13-17, 14-18, 20-24, 21-25, 27 ก.ย.-01 ต.ค., 28 ก.ย.-02 ต.ค. 62
** ราคา 22,888 บาท **

01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13, 10-14, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 ต.ค. 62
** ราคา 25,888 บาท **

11-15, 12-16, 13-17, 14-18 ต.ค. 62
** ราคา 28,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด-ทุ่งลาเวนเดอร์-โทมิตะฟาร์ม-สวนชิคิไซโนะโอกะ-โอตารุ 5 วัน 3 คืน (XJ) TN
25-29 ก.ย. 62
** ราคา 22,888 บาท **

04-08, 11-15 ก.ย. 62
** ราคา 24,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า-ทาคายาม่า-ชิราคาวาโกะ-วัดคินคะคุจิ 5 วัน 3 คืน (XJ) TN
05-09, 23-27, 19-23, 12-16 ก.ย. 62
** ราคา 19,888 บาท **

13-17, 14-18 ก.ย. 62
** ราคา 21,888 บาท **

06-10, 07-11, 20-24, 21-25, 26-30, 27 ก.ย.-01 ต.ค., 29 ก.ย.-03 ต.ค., 30 ก.ย.-04 ต.ค. 62
** ราคา 22,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด-ฮาโกดาเตะ-ทุ่งลาเวนเดอร์ ณ โทมิตะฟาร์ม 6 วัน 4 คืน (XJ) TN
25-30 ก.ย. 62
** ราคา 26,888 บาท **

21-26, 28 ส.ค.-02 ก.ย. / 04-09, 11-16, 18-23 ก.ย. 62
** ราคา 29,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โอกินาว่า ผามันซาโมะ นาฮา 4 วัน 2 คืน (MM) C
17-20 ต.ค. 62
** ราคา 20,900 บาท **

11-14 ต.ค. 62(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)
** ราคา 22,900 บาท **


โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ภูเขาไฟฟูจิ-ทุ่งลาเวนเดอร์-สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ 5 วัน 3 ค
04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 ก.ย. 62
** ราคา 20,888 บาท **

27 ก.ย.-01 ต.ค., 28 ก.ย.-02 ต.ค., 29 ก.ย.-03 ต.ค., 30 ก.ย.-04 ต.ค. 62
** ราคา 21,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า-ทาคายาม่า-มัตสึโมโต้-สวนดอกไม้ฮานะโนะมายาโกะ 5 วัน 3 คืน (XJ) TN
03-07, 10-14, 15-19 ก.ย. 62
** ราคา 19,888 บาท **

13-17, 20-24 ก.ย. 62
** ราคา 21,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ภูเขาไฟฟูจิ-ทุ่งลาเวนเดอร์-หมู่บ้านเยอรมัน 5 วัน 3 คืน (XJ)
06-10, 07-11 ก.ย. 62
** ราคา 19,888 บาท **

21-25, 25-29, 26-30 ก.ย. 62
** ราคา 20,888 บาท **โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด-กระเช้าคุโรดาเกะ-โอตารุ-เนินพระพุทธเจ้า-ทานุกิโคจิ 5 วัน 3 คืน (XJ) TN
01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26 พ.ย. 62
** ราคา 23,888 บาท **

28 ต.ค.-01 พ.ย., 29 ต.ค.-02 พ.ย., 30 ต.ค.-03 พ.ย., 31 ต.ค.-04 พ.ย. 62
** ราคา 25,888 บาท **

02-06, 06-10, 16-20, 20-24, 26-30, 27-31 ต.ค. 62
** ราคา 26,888 บาท **

09-13, 13-17, 23-27 ต.ค. 62
** ราคา 27,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-ฟูจิ-ทุ่งลาเวนเดอร์-นาโกย่า-เกียวโต-นารา-โอซาก้า 6 วัน 4 คืน (TG) TN
06-11, 13-18, 20-25, 27 ก.ย.-02 ต.ค., 28 ก.ย.-03 ต.ค. 62

** ราคา 38,888 บาท **
โปรแรกมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด-เล่นสกีลานสกีโคคุไซ-หุบเขานรกจิโกกุดานิ-โอตารุ 5 วัน 3 คืน (XJ) TN
23-27, 24-28, 25-29, 26-30 พ.ย. 62
** ราคา 23,888 บาท **

27 พ.ย.-01 ธ.ค., 28 พ.ย.-02 ธ.ค., 29 พ.ย.-02 ธ.ค., 30 พ.ย.-04 ธ.ค. 62
** ราคา 25,888 บาท **

02-06, 03-07, 04-08, 07-11, 08-12, 09-13, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18 ธ.ค. 62
** ราคา 26,888 บาท **

01-05, 05-09, 06-10, 10-14, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27 ธ.ค. 62
** ราคา 28,888 บาท **

24-28 ธ.ค. 62
** ราคา 29,888 บาท **

31 ธ.ค. 62-04 ม.ค. 63 (วันปีใหม่)
** ราคา 35,888 บาท **

25-29, 26-30, 27-31 ธ.ค. 62
** ราคา 36,888 บาท **

(วันปีใหม่)
28 ธ.ค. 62-01 ม.ค. 63
29 ธ.ค. 62-02 ม.ค. 63
30 ธ.ค. 62-03 ม.ค. 63
** ราคา 39,888 บาท **


โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด-โกเรียวคาคุ-ฮาโกดาเตะ-หุบเขานรกจิโกกุดานิ-ทานุกิโคจิ 6 วัน 4 คืน (XJ) TN
01-06, 09-14 พ.ย. 62
** ราคา 26,888 บาท **

02-07, 03-08, 04-09, 05-10, 06-11, 07-12, 08-13, 10-15, 11-16, 12-17, 13-18, 14-19, 15-20, 16-21, 17-22, 18-23, 19-24, 20-25, 21-26, 22-27, 23-28, 24-29 พ.ย. 62
** ราคา 28,888 บาท **

02-07, 27 ต.ค.-01 พ.ย., 28 ต.ค.-02 พ.ย., 29 ต.ค.-03 พ.ย., 30 ต.ค.-04 พ.ย., 31 ต.ค.-05 พ.ย. 62
** ราคา 29,888 บาท **

05-10, 09-14, 12-17, 16-21, 19-24, 26-31 ต.ค. 62
** ราคา 30,888 บาท **

23-28 ต.ค. 62
** ราคา 32,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด-ป้อมดาว โกเรียวคาคุ-ฮาโกดาเตะ-โอตารุ-เนินพระพุทธเจ้า 6 วัน 4 คืน (XJ) TN
25-30 พ.ย. 62
** ราคา 25,888 บาท **

26 พ.ย.-01 ธ.ค., 27 พ.ย.-02 ธ.ค., 28 พ.ย.-03 ธ.ค., 29 พ.ย.-04 ธ.ค. 62
** ราคา 29,888 บาท **

30 ธ.ค.-05 ธ.ค. / 01-06, 02-07, 03-08, 04-09, 05-10, 06-11, 07-12, 08-13, 09-14, 11-16, 12-17, 13-18, 14-19, 15-20, 16-21, 17-22, 18-23, 19-24, 20-25, 21-26, 22-27 ธ.ค. 62
** ราคา 30,888 บาท **

10-15 ธ.ค. 62
** ราคา 32,888 บาท **

23-28, 24-29 ธ.ค. 62
** ราคา 33,888 บาท **

25-30, 26-31 ธ.ค. 62
31 ธ.ค. 62-05 ม.ค. 63
** ราคา 35,888 บาท **

(วันปีใหม่)
27 ธ.ค. 62-01 ม.ค. 63
28 ธ.ค. 62-02 ม.ค. 63
29 ธ.ค. 62-03 ม.ค. 63
30 ธ.ค. 62-04 ม.ค. 63
** ราคา 39,888 บาท **

(วันปีใหม่)
29 ธ.ค. 62-03 ม.ค. 63
30 ธ.ค. 62-04 ม.ค. 63
** ราคา 42,888 บาท **


โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า-ทาคายาม่า-นาโกย่า-เอะนะเคียว-วัดคินคะคุจิ 6 วัน 4 คืน (XJ) TN
30 ก.ย.-05 ต.ค. / 01-06, 02-07, 03-08, 04-09, 10-15, 11-16, 12-17, 13-18, 14-19, 15-20, 16-21, 17-22, 18-23, 19-24, 20-25 ต.ค. 62

** ราคา 29,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด-ฮาโกดาเตะ-โอตารุ-ทุ่งลาเวนเดอร์ ณ โทมิตะฟาร์ม 6 วัน 4 คืน (TG) TN
05-10, 12-17 ก.ย. 62

** ราคา 38,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด-ฮาโกดาเตะ-โอตารุ-หุบเขานรกจิโกกุดานิ-บิเอะ 6 วัน 4 คืน (TG) TN
26 ก.ย.-01 ต.ค. 62
** ราคา 35,888 บาท **

10-15, 11-16, 12-17, 16-21, 17-22, 21-26, 22-27 ต.ค. 62
** ราคา 39,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า-ลานสกีเมืองทาคายาม่า-ตลาดโอมิโช-นารา 6 วัน 4 คืน (XJ) TN
30 พ.ย.-05 ธ.ค. 62
** ราคา 29,888 บาท **

01-06, 02-07, 03-08, 04-09, 05-10, 06-11, 07-12, 08-13, 09-14, 10-15, 11-16, 12-17, 13-18, 14-19, 15-20, 16-21, 17-22, 18-23, 19-24, 20-25, 21-26 ธ.ค. 62
** ราคา 30,888 บาท **

22-27, 23-28 ธ.ค. 62
** ราคา 31,888 บาท **

24-29, 25-30, 26-31 ธ.ค. 62
** ราคา 35,888 บาท **

(วันปีใหม่)
27 ธ.ค. 62-01 ม.ค. 63
28 ธ.ค. 62-02 ม.ค. 63
29 ธ.ค. 62-03 ม.ค. 63
30 ธ.ค. 62-04 ม.ค. 63
** ราคา 38,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-ทุ่งลาเวนเดอร์-ภูเขาไฟฟูจิ-วัดอาซากุสะ 5 วัน 3 คืน (XJ) TN
06-10, 07-11, 08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27 ก.ย.-01 ต.ค., 28 ก.ย.-02 ต.ค., 29 ก.ย.-03 ต.ค., 30 ก.ย.-04 ต.ค. 62

** ราคา 14,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า-ทาคายาม่า-ซาคาเอะ-เกียวโต 5 วัน 3 คืน (XJ) TN
01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31, 28 ต.ค.-01 พ.ย., 29 ต.ค.-02 พ.ย., 30 ต.ค.-03 พ.ย., 31 ต.ค.-04 พ.ย. 62
** ราคา 26,888 บาท **

01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27 พ.ย.-01 ธ.ค., 28 พ.ย.-02 ธ.ค., 29 พ.ย.-03 ธ.ค., 30 พ.ย.-04 ธ.ค. 62
** ราคา 27,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ-เปปปุ-ซากะ 5 วัน 3 คืน (SL) Z
11-15, 13-17, 18-22, 20-24, 25-29, 27 ก.ย.-01 ต.ค. 62

** ราคา 19,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ-เปปปุ-นางาซากิ 5 วัน 3 คืน (SL) Z
04-08, 05-09 ต.ค. 62
** ราคา 23,999 บาท **

09-13, 16-20, 17-21, 18-22 ต.ค. 62
** ราคา 25,999 บาท **

19-23, 20-24, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 ต.ค. 62
** ราคา 26,999 บาท **

10-14 ต.ค. 62
** ราคา 27,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-ภูเขาไฟฟูจิ-ทุ่งลาเวนเดอร์ 4 วัน 3 คืน (XJ) GS
05-08, 06-09, 19-22, 20-23, 21-24, 26-29, 27-30 28 ก.ย.-01 ต.ค. 62

** ราคา 14,889 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-ภูเขาไฟฟูจิ-ทุ่งลาเวนเดอร์ 5 วัน 3 คืน (SL) Z
06-10, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 24-28, 26-30 ก.ย. 62

** ราคา 14,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นารา 5 วัน 3 คืน (XJ) Z
06-10, 11-15, 12-16, 18-22, 19-23, 20-24, 24-28, 26-30 ก.ย. 62

** ราคา 15,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด-ฟูราโน่-โอตารุ 5 วัน 3 คืน (XJ) Z
11-15, 25-29 ก.ย. 62
** ราคา 25,999 บาท **

18-22 ก.ย. 62
** ราคา 26,999 บาท **


โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด-ฟูราโน่-โอตารุ-ซัปโปโร 4 วัน 4 คืน (XJ) Z
07-12 ก.ย. 62
** ราคา 25,999 บาท **

14-19 ก.ย. 62
** ราคา 27,999 บาท **

11-16, 18-23, 21-26, 25-30 ก.ย. 62
** ราคา 29,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด-โนโบริเบทสึ-โทยะ-ซัปโปโร 5 วัน 3 คืน (TG) Z
20-24 พ.ย. 62
** ราคา 37,999 บาท **

25-29, 31 ต.ค.-04 พ.ย. / 06-10, 13-17 พ.ย. 62
** ราคา 39,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด-โนโบริเบทสึ-โอตารุ-เล่นสกี-ซัปโปโร 5 วัน 3 คืน (TG) Z
27 พ.ย.-01 ธ.ค. 62
** ราคา 37,999 บาท **

28 พ.ย.-02 ธ.ค., 29 พ.ย.-03 ธ.ค. / 11-15, 12-16, 13-17 ธ.ค. 62
** ราคา 39,999 บาท **

06-10, 18-22, 19-23, 20-24 ธ.ค. 62
** ราคา 41,999 บาท **


โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด-อาซาฮิกาว่า-โอตารุ-เล่นสกี-ซัปโปโร 6 วัน 4 คืน (XJ) Z
26 พ.ย.-01 ธ.ค., 27 พ.ย.-02 ธ.ค., 28 พ.ย.-03 ธ.ค., 29 พ.ย.-04 ธ.ค. 62
** ราคา 30,999 บาท **

03-08, 04-09, 05-10, 06-11, 07-12, 11-16, 12-17, 13-18, 14-19, 17-22, 18-23, 19-24, 20-25, 21-26 ธ.ค. 62
** ราคา 31,999 บาท **

22-27 ธ.ค. 62
** ราคา 32,999 บาท **

23-28, 24-29 ธ.ค. 62
** ราคา 34,999 บาท **

25-30, 26-31 ธ.ค. 62
** ราคา 36,999 บาท **

30 ธ.ค. 62-04 ม.ค. 63 (วันปีใหม่)
** ราคา 37,999 บาท **

(ช่วงปีใหม่)
27 ธ.ค. 62-01 ม.ค. 63
28 ธ.ค. 62-02 ม.ค. 63
29 ธ.ค. 62-03 ม.ค. 63
** ราคา 39,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ฟุกุชิมะ 5 วัน 3 คืน (XJ) TN
25-29 ก.พ. 63
** ราคา 20,888 บาท **

26 ก.พ.-1 มี.ค, 27 ก.พ.-2 มี.ค. 63
**ราคา 22,888 บาท**

23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31, 28 ม.ค. -1 ก.พ, 29 ม.ค.-2 ก.พ, 30 ม.ค.-3 ก.พ., 31 ม.ค.-4 ก.พ. / 1-5, 2-6, 3-7, 4-8, 8-12, 9-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18,15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 28ก.พ.-3มี.ค, 29ก.พ.-4 มี.ค. / 1-5, 2-6, 3-7, 4-8, 5-9, 6-10, 7-11, 8-12, 9-13 มี.ค. 63
**ราคา 23,888 บาท**

05-09, 06-10, 07-11 ก.พ. 63
**ราคา 25,888 บาท**

โปรแกรมทัวร์ฮอกไกโด สกี คามามุระ 5 วัน 3 คืน (XJ) TN
1-5 มี.ค. 63
**ราคา 25,888 บาท**

4-8, 5-9, 6-10, 7-11, 8-12, 9-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31, 28 ม.ค.-1 ก.พ. / 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25 ก.พ.-1 มี.ค, 26 ก.พ.-2 มี.ค, 27 ก.พ.-3 มี.ค, 28 ก.พ.-4 มี.ค, 29 ก.พ.-5 มี.ค / 2-6, 3-7, 4-8, 5-9, 6-10, 7-11, 8-12, 9-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31, 29 มี.ค.-2 เม.ย. 63
**ราคา 28,888 บาท**

9-13 ก.พ. 63
**ราคา 32,888 บาท**
โปรแกรมทัวร์ ฮอคไกโด สกี ฟรีเดย์ 5 วัน 3 คืน บิน (XJ) TN
29 ก.พ. - 2 มี.ค. 63
**ราคา 23,888 บาท**

4-8, 5-9, 6-10, 7-11, 8-12, 9-13, 10-14, 11-15
12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31, 28 ม.ค.-1 ก.พ, 29 ม.ค.-2 ก.พ, 30 ม.ค.-3 ก.พ, 31 ม.ค.-4 ก.พ / 1-5, 2-6, 3-7, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25 ก.พ.-1 มี.ค, 26 ก.พ.-2 มี.ค., 27 ก.พ.-3 มี.ค, 28 ก.พ.-4 มี.ค. 63
**ราคา 25,888 บาท**

15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23 ก.พ. 63
**ราคา 28,888 บาท**

4-8, 5-9, 6-10, 7-11, 8-12, 9-13, 10-14 ก.พ.63
**ราคา 29,888 บาท**
โปรแกรมทัวร์โตเกียว ฟุจิ นิกโกะ สกี 5 วัน 3 คืน (XJ) TN
24-28 พ.ย. 62
**ราคา 24,888 บาท**

1-5, 7-11, 8-12, 9-13, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22 ธ.ค. 62
**ราคา 26,888 บาท**

5-9, 6-10, 10-14, 22-26 ธ.ค. 62
**ราคา 27,888 บาท**
โปรแกรมทัวร์โตเกียว ฟูจิ นิกโกะ 5 วัน 3 คืน (XJ) TN
6-10, 13-17, 20-24, 27-31 ต.ค. / 3-7, 10-14, 17-21 พ.ย. 62

**ราคา 25,888 บาท**
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ลาเวนเดอร์ 5 วัน 3 คืน (SL) GS
07-11, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 ก.ย. 62
** ราคา 15,999 บาท **

27 ก.ย.-01 ต.ค., 28 ก.ย.-02 ต.ค., 29 ก.ย.-03 ต.ค. 62
** ราคา 18,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์นาโกยา มัตสึโมโตะ 5 วัน 3 คืน (XJ) TN
30พ.ย.-4ธ.ค,9-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23,
20-24 ธ.ค. 63
**ราคา 23,888 บาท**

21-25, 22-26, 23-27 ธ.ค. 63
**ราคา 24,888 บาท**

1-5, 2-6, 3-7, 4-8, 5-9, 6-10, 7-11, 8-12ธ.ค. 63
**ราคา 25,888 บาท**

24-28, 25-29, 26-30 ธ.ค. 63
**ราคา 26,888 บาท**

27-31, 30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 63
**ราคา 29,888 บาท**

28 ธ.ค. - 1 ม.ค. 63, 29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 63
**ราคา 31,888 บาท**
โปรแกรมทัวร์นาโกย่า มัตสิโมโตะ ฟูจิ 5 วัน 3 คืน (XJ) TN
26-30, 27-31, 28ต.ค.-1พ.ย, 29ต.ค.-2พ.ย,
30ต.ค.-3พ.ย, 31ต.ค.-4พ.ย, 1-5, 2-6, 3-7, 4-8,
5-9, 10-14, 11-15, 17-21, 18-22, 23-27, 24-28,
25-29, 26-30 พ.ย. 63
**ราคา 22,888 บาท**

6-10, 7-11, 8-12, 9-13, 12-16, 13-17, 14-18,
15-19, 16-20, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26,
27พ.ย.-1ธ.ค, 28พ.ย.-2ธ.ค, 29พ.ย.-3ธ.ค. 63
**ราคา 23,888 บาท**
โปรแกรมทัวร์โอซาก้า เกียวโต สกี ทาคายาม่า 5 วัน 3 คืน (XJ) TN
30พ.ย.-4ธ.ค, 1-5, 2-6, 3-7, 4-8, 5-9, 6-10,
7-11, 8-12, 9-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18,15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25 22-26, 23-27, 24-28 ธ.ค. 62
**ราคา 28,888 บาท**

25-29, 27-31 ธ.ค. 62
**ราคา 33,888 บาท**

28ธ.ค.-1ม.ค 63, 29ธ.ค.-2ม.ค 63,
30ธ.ค.-3ม.ค 63
**ราคา 36,888 บาท**
โปรแกรมทัวร์โอซาก้า เกียวโต อิเนะ มิยาม่า 5 วัน 3 คืน (XJ) TN
1-5, 2-6, 3-7, 4-8, 5-9, 6-10, 7-11, 8-12, 9-13,
10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19,
16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25,
22-26 ต.ค. 63
โปรแกรมทัวร์โตเกียว ฟูจิ คาวากุจิโกะ 5 วัน 3 คืน (XJ) TN
26-30, 27พ.ย.-1ธ.ค, 28พ.ย.-2ธ.ค, 29พ.ย.-3ธ.ค,
30พ.ย.-4ธ.ค 63
**ราคา 26,888 บาท**

1-5, 3-7, 4-8 ธ.ค. 62
**ราคา 27,888 บาท**

9-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18,
15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24,
21-25 ธ.ค. 62
**ราคา 28,888 บาท**

5-9, 6-10, 7-11, 8-12, 22-26, 23-27, 24-28
ธ.ค. 62
**ราคา 29,888 บาท**

25-29, 26-30 ธ.ค. 62
**ราคา 31,888 บาท**

27-31, 28ธ.ค.-1ม.ค 63
**ราคา 33,888 บาท**

29ธ.ค.-2ม.ค, 30ธ.ค.-3ม.ค, 31ธ.ค.-4ม.ค. 63
**ราคา 35,888 บาท**
โปรแกรมทัวร์โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ สกี 5 วัน 3 คืน (XJ) TN
23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27พ.ย.-1ธ.ค,
28พ.ย.-2ธ.ค, 29พ.ย.-3ธ.ค 62
**ราคา 25,888 บาท**

30พ.ย-4ธ.ค, 1-5, 2-6, 3-7, 4-8, 7-11, 8-12,
9-13, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19,
16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24,
21-25 ธ.ค. 62
**ราคา 27,888 บาท**

5-9, 6-10, 10-14, 22-26 ธ.ค. 62
**ราคา 28,888 บาท**

23-27, 24-28, 25-29 ธ.ค. 62
**ราคา 29,888 บาท**

26-30, 31ธ.ค.-4ม.ค. 63
**ราคา 31,888 บาท**

27-31 ธ.ค. 62
**ราคา 33,888 บาท**

28ธ.ค.-1ม.ค., 29ธ.ค.-2ม.ค. 63
**ราคา 35,888 บาท**
โปรแกรมทัวร์โตเกียว ฟูจิ คาวาโกเอะ 5 วัน 3 คืน (XJ) TN
1-5, 2-6, 3-7, 4-8, 5-9, 6-10, 7-11, 8-12,
9-13,10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19,
16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25,
22-26, 23-27, 24-28, 25-29 พ.ย. 62
**ราคา 25,888 บาท**

1-5, 2-6, 3-7, 4-8, 5-9, 6-10, 7-11, 8-12,
9-13, 10-14, 11-15, 12-16, 14-18, 15-19,
16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25,
22-26, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31, 28ต.ค.-1พ.ย, 29ต.ค.-2พ.ย, 30ต.ค.-3พ.ย,
31ต.ค.-4พ.ย. 62
**ราคา 26,888 บาท**

13-17, 23-27 ต.ค. 62
**ราคา 28,888 บาท**

โปรแกรมทัวร์โตเกียว ฟูจิ นิกโก้ 5 วัน 3 คืน (XJ) TN
1-5, 2-6, 3-7, 4-8, 5-9, 6-10, 7-11, 8-12,
9-13, 10-14, 12-16 ต.ค. 62
2-6, 3-7, 4-8, 5-9, 6-10, 7-11, 8-12, 9-13
10-14,11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19
16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25
22-26 พ.ย. 62
**ราคา 26,888 บาท**

23-27, 19-23, 13-17 ต.ค. 62
**ราคา 27,888 บาท**
โปรแกรมทัวร์โอซาก้า ชิราคาวาโกะ เมืองทตโทริ 5 วัน 3 คืน (XJ) TN
27 พ.ย.-2 ธ.ค, 28 พ.ย.-3 ธ.ค,
29 พ.ย.-4 ธ.ค, 30 พ.ย.-5 ธ.ค. 62
**ราคา 28,888 บาท**

1-6, 2-7, 3-8, 4-9, 5-10, 6-11, 7-12, 8-13
9-14, 10-15, 11-16, 12-17, 13-18, 14-19
15-20, 16-21, 17-22, 18-23, 19-24 ,20-25
21-26, 22-27 ธ.ค. 62
**ราคา 30,888 บาท**

23-28, 24-29 ธ.ค. 62
**ราคา 32,888 บาท**

25-30, 26-31, 31ธ.ค.-5ม.ค. 63
**ราคา 35,888 บาท**

27ธ.ค.-1ม.ค, 28ธ.ค.-2ม.ค, 29ธ.ค.-3ม.ค,
30ธ.ค.-4ม.ค. 63
**ราคา 38,888 บาท**


โปรแกรมทัวร์โอซาก้า ทาคายาม่า 5 วัน 3 คืน (XJ) TN
1-5, 2-6, 3-7, 4-8, 5-9, 6-10, 7-11, 8-12,
9-13 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18,
15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24,
21-25 ธ.ค. 62
**ราคา 28,888 บาท**

22-26, 23-27 ธ.ค. 62
**ราคา 29,888 บาท**

24-28, 25-29, 26-30, 27-31 ธ.ค. 62
31ธ.ค.-4ม.ค. 63
**ราคา 33,888 บาท**

28ธ.ค.-1ม.ค, 29ธ.ค.-2ม.ค, 30ธ.ค.-3ม.ค.63
**ราคา 36,888 บาท**
โปรแกรมทัวร์โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต 5 วัน 3 คืน (XJ) TN
1-5, 2-6, 3-7, 4-8, 5-9, 6-10, 7-11, 8-12,
9-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18
15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24
21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30
27-31, 28ต.ค.-1พ.ย, 29ต.ค.-2พ.ย,
30ต.ค.-3พ.ย, 31พ.ย.-4ต.ค.62
**ราคา 26,888 บาท**

1-5, 2-6, 3-7, 4-8, 5-9, 6-10, 7-11,
8-12, 9-13, 10-14, 11-15, 12-16,
13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21,
18-22, 19-23, 20-24, 21-25 พ.ย.62
**ราคา 27,888 บาท**
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า 5 วัน 3 คืน (XJ) Z
25-29 ก.ย. 62
** ราคา 23,999 บาท **

08-12, 15-19 ต.ค. 62
** ราคา 24,999 บาท **

04-08, 09-13, 16-20, 17-21, 18-22 ต.ค. / 16-20, 19-23, 25-29, 26-30, 27 พ.ย.-01 ธ.ค. 62
** ราคา 25,999 บาท **

13-17, 14-18, 15-19, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 28 พ.ย.-02 ธ.ค., 29 พ.ย.-03 ธ.ค. 62
** ราคา 26,999 บาท **

10-14, 11-15, 22-26 ต.ค. 62
** ราคา 27,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า นารา 5 วัน 3 คืน (XJ) Z
09-13, 16-20, 17-21, 18-22, 26-30, 30 ต.ค.-03 พ.ย., 31 ต.ค.-04 พ.ย. 62
** ราคา 25,999 บาท **

24-28, 25-29 ต.ค. / 01-05, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 27 พ.ย.-01 ธ.ค., 28 พ.ย.-02 ธ.ค., 29 พ.ย.-03 ธ.ค., 30 พ.ย.-04 ธ.ค. 62
** ราคา 26,999 บาท **

10-14, 11-15, 12-16, 19-23, 23-27 ต.ค. 62
** ราคา 27,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด-ลานสกีShikiai no-โอตารุ 5 วัน 3 คืน (XJ) GS
(ช่วงวันปีใหม่)
30 ธ.ค. 62-03 ม.ค. 63
** ราคา 37,999 บาท **

27-31 ธ.ค. 62
** ราคา 39,999 บาท **

28 ธ.ค. 62-01 ม.ค. 63, 29 ธ.ค. 62-02 ม.ค. 63
** ราคา 41,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์โอซาก้า คานาซาว่า นารา 6 วัน 4 คืน (XJ) TN
30พ.ย.–5ธ.ค. 62
**ราคา 29,888 บาท**

1-6, 2-7, 3-8, 4-9, 5-10, 6-11, 7-12,
8-13, 9-14, 10-15, 11-16, 12-17,
13-18, 14-19, 15-20, 16-21, 17-22
18-23, 19-24, 20-25, 21-26 ธ.ค. 62
**ราคา 30,888 บาท**

22-27, 23-28 ธ.ค. 62
**ราคา 31,888 บาท**

24-29, 25-30, 26-31 ธ.ค. 62
**ราคา 35,888 บาท**

27ธ.ค-1ม.ค 63, 28ธ.ค-2ม.ค 63,
29ธ.ค-3ม.ค 63, 30ธ.ค-4ม.ค 63
**ราคา 38,888 บาท**
โปรแกรมทัวร์โอซาก้า คานาซาว่า ทตโทริ 6 วัน 4 คืน (XJ) TN
30ก.ย-5ต.ค, 1-6
2-7, 3-8, 4-9, 5-10, 6-11, 7-12, 8-13
9-14, 10-15, 11-16, 12-17, 13-18
14-19, 15-20, 16-21, 17-22
18-23, 19-24, 20-25 ต.ค. 62
**ราคา 29,888 บาท**
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-ฟูจิ-นิกโก้-นาริตะ 5 วัน 3 คืน (SL) Z
30 ก.ย.-01 ต.ค. 62
** ราคา 24,999 บาท **

01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 20-24, 21-25, 22-26, 24-28, 25-29 ต.ค. 62
** ราคา 25,999 บาท **

19-23, 23-27 ต.ค. 62
** ราคา 26,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด-โนโบริเบทสึ โทยะ ซัปโปโร 5 วัน 3 คืน(TG) Z
20-24 พ.ย. 62
** ราคา 37,999 บาท **

25-29, 31 ต.ค.-04 พ.ย. / 06-10, 13-17 พ.ย. 62
** ราคา 39,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โนโบริเบทสึ โอตารุ ซัปโปโร 6 วัน 4 คืน (XJ) Z
01-06 พ.ย. 62
** ราคา 27,999 บาท **

05-10, 06-11, 07-12, 08-13, 12-17, 13-18, 14-19, 15-20, 19-24, 20-25, 21-26, 22-27, 23-28 พ.ย. 62
** ราคา 29,999 บาท **

29 ต.ค.-03 พ.ย., 30 ต.ค.-04 พ.ย., 31 ต.ค.-05 พ.ย. 62
** ราคา 30,999 บาท **

05-10, 09-14, 16-21, 26-31 ต.ค. 62
** ราคา 31,999 บาท **

12-17, 19-24 ต.ค. 62
** ราคา 32,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด อาซาฮิกาว่า ซัปโปโร 5 วัน 3 คืน (XJ) Z
02-06 พ.ย. 62
** ราคา 24,999 บาท **

01-05, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20 พ.ย. 62
** ราคา 25,999 บาท **

13-17, 20-24, 23-27, 26-30, 27-31, 28 ต.ค.-01 พ.ย., 29 ต.ค.-02 พ.ย., 30 ต.ค.-03 พ.ย., 31 ต.ค.-04 พ.ย. 62
** ราคา 28,999 บาท **


โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-อิราบากิ-ฟูจิ-นาริตะ 5 วัน 3 คืน (XJ) Z
30 ก.ย.-04 ต.ค. 62
** ราคา 21,999 บาท **

01-05, 05-09, 06-10, 07-11, 14-18, 15-19 ต.ค. 62
** ราคา 22,999 บาท **

02-06, 03-07, 04-08, 08-12, 09-13, 16-20, 17-21, 18-22, 20-24, 21-25, 24-28, 25-29 ต.ค. 62
** ราคา 23,999 บาท **

2-26, 23-27 ต.ค. 62
** ราคา 24,999 บาท **

13-17 ต.ค. 62
** ราคา 25,999 บาท **

19-23 ต.ค. 62
** ราคา 26,999 บาท **

10-14, 11-15, 12-16 ต.ค. 62
** ราคา 27,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า-ทาคายาม่า-เกียวโต-วัดคิโยมิสึ-นารา 5 วัน 3 คืน (XJ) GS
16-20 ต.ค. 62
** ราคา 24,989 บาท **

09-13, 12-16, 17-21, 18-22, 21-25, 22-26, 24-28, 25-29, 30 ต.ค.-03 พ.ย., 31 ต.ค.-04 พ.ย. 62
** ราคา 25,989 บาท **

01-05, 06-10, 07-11, 08-12, 13-17, 14-18 พ.ย. 62
** ราคา 26,989 บาท **

10-14, 11-15, 19-23 ต.ค. / 15-19, 20-24, 21-25, 22-26, 27 พ.ย.-01 ธ.ค., 28 พ.ย.-02 ธ.ค., 29 พ.ย.-03 ธ.ค., 30 พ.ย.-04 ธ.ค. 62
** ราคา 27,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์โอซาก้า คานาซาว่า ทตโทริ 6 วัน 4 คืน (XJ) TN
1-6, 2-7, 3-8, 4-9, 5-10, 6-11, 7-12,
8-13, 9-14, 10-15, 11-16, 12-17
13-18, 14-19, 15-20, 16-21, 17-22
18-23, 19-24, 20-25 ต.ค. 63
**ราคา 29,888 บาท**
โปรแกรมทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ 6 วัน 4 คืน (XJ) TN
25-30 พ.ย. 62
**ราคา 25,888 บาท**

26พ.ย-1ธ.ค, 27พ.ย-2ธ.ค, 28พ.ย-3ธ.ค.
29พ.ย-4ธ.ค. 62
**ราคา 29,888 บาท**

30พ.ย-5ธ.ค, 1-6, 2-7, 3-8, 4-9, 5-10
6-11, 7-12, 8-13, 9-14, 11-16, 12-17
13-18, 14-19, 15-20, 16-21, 17-22
18-23, 19-24, 20-25, 21-26
22-27 ธ.ค. 62
**ราคา 30,888 บาท**

10-15 ธ.ค. 62
**ราคา 32,888 บาท**

23-28, 24-29 ธ.ค. 62
**ราคา 33,888 บาท**

25-30, 26-31 ธ.ค. 62
31ธ.ค.-5ม.ค. 63
**ราคา 35,888 บาท**

27ธ.ค-1ม.ค, 28ธ.ค-2ม.ค, 29ธ.ค-3ม.ค
30ธ.ค-4ม.ค.63
**ราคา 39,888 บาท**

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ-นางาซากิ-ซากะ 5 วัน 3 คืน (SL) Z
16-20, 17-21, 19-23, 24-28, 25-29, 26-30 ต.ค. 62

** ราคา 19,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด-โอตารุ-คิโรโระรีสอร์ท-อุทยานโมอาย-สวนโอโดริ 6 วัน 4 คืน (XW) Z
23-28 พ.ย. 62
** ราคา 26,999 บาท **

25-30 พ.ย. 62
** ราคา 27,999 บาท **

30 พ.ย.-05 ธ.ค. 62
** ราคา 29,999 บาท **

02-07, 09-14 ธ.ค. 62
29 ก.พ.-05 มี.ค. / 02-07, 07-12, 09-14, 14-19, 16-21, 21-26, 23-28 มี.ค. 63
** ราคา 30,999 บาท **

07-12 ธ.ค. 62
** ราคา 32,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ-นางาซากิ-ซากะ-เทศกาลแข่งขันบอลลูนนานาชาติ 6 วัน 4 คืน (TG) C
31 ต.ค.-05 พ.ย. 62

** ราคา 57,900 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า-ทาคายาม่า-นาโกย่า 5 วัน 3 คืน (XJ) Z
11-15 พ.ย. 62
** ราคา 19,999 บาท **

12-16, 15-19, 25-29 พ.ย. 62
** ราคา 24,999 บาท **

13-17, 14-18, 16-20, 19-23, 20-24, 22-26, 23-27, 28 พ.ย.-02 ธ.ค. 62
** ราคา 25,999 บาท **


机票 | 酒店 | 租车 | 火车票 | 游轮保险 | 签证服务 | 时间 | 气象 | 汇率
Tour | About Us | Rewards | Special Offers | Contact Us

สนทนากับพนักงานออนไลน์ ติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์ของเรา Instagram ติดตามข่าวสารเราบน facebook ติดตามข่าวสารเราบน Twitter LineID:025393399 ส่งเว็บนี้ให้เพื่อน
TAT Licensee No. 11/08795
2011 Platinum Club.com. All rights reserved.
Recommended Browser settings for IE8 , FireFox , Safari