Home | Travel Blog | Site Map | Login   
Home > Tour > Outbound
โปรแกรมทัวร์ สิงคโปร์ การ์เด้น บาย เดอะ เบย์ 3 วัน 2 คืน (SL) S
07-09, 14-16, 21-23, 28-30 พ.ย. / 12-14, 19-21 ธ.ค. 62
16-18, 23-25 ม.ค. / 13-15, 15-17, 20-22, 22-24, 27-29 ก.พ. / 05-07, 12-14, 19-21, 26-28 มี.ค. / 02-04, 30 เม.ย.-02 พ.ค. / 07-09, 14-16, 21-23 พ.ค. 63
** ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท (อิสระ 1 วัน) **
** ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท (FULL BOARD) **

15-17, 16-18, 17-19, 18-20, 19-21, 20-22, 21-23, 22-24, 24-26, 25-27, 26-28, 27-29, 28-30 ต.ค. / 01-03, 02-04, 08-10, 09-11, 15-17, 16-18, 22-24, 23-25, 29 พ.ย.-01 ธ.ค., 30 พ.ย.-02 ธ.ค. / 01-03, 06-08, 07-09, 13-15, 14-16, 15-17, 20-22, 21-23, 22-24, 26-28 ธ.ค. 62
02-04, 03-05, 04-06, 05-07, 10-12, 11-13, 12-14, 17-19, 18-20, 24-26, 25-27, 30 ม.ค.-01 ก.พ. / 01-03, 06-08, 14-16, 21-23, 28 ก.พ.-01 มี.ค., 29 ก.พ.-02 มี.ค. / 06-08, 07-09, 08-10, 13-15, 14-16, 15-17, 20-22, 21-23, 22-24, 27-29, 28-30, 29-31 มี.ค. / 09-11, 16-18, 17-19, 18-20, 19-21, 23-25, 24-26, 25-27, 26-28 เม.ย. / 08-10, 09-11, 10-12, 15-17, 16-18, 22-24, 23-25, 28-30, 29-31, 30 พ.ค.-01 มิ.ย. 63
** ราคาเริ่มต้น 10,999 บาท (อิสระ 1 วัน) **
** ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท (FULL BOARD) **

05-07(วันพ่อ), 08-10(วันรัฐธรรมนูญ), 27-29 ธ.ค. 62 (ปีใหม่)
01-03 ม.ค.(ปีใหม่) / 03-05(วันจักรี), 10-12 เม.ย.(วันสงกรานต์) 63
** ราคา 12,999 บาท (อิสระ 1 วัน)**
** ราคา 14,999 บาท (FULL BOARD)**

11-13, 12-14 ต.ค. 62
28-30, 29-31 ธ.ค. 62 (วันปีใหม่)
07-09, 08-10 ก.พ. 63 (วันมาฆบูชา)
04-06 เม.ย. 63 (วันจักรี)
(วันสงกรานต์)
10-12, 11-13, 12-14, 13-15 เม.ย. 63
01-03, 02-04 พ.ค. 63 (วันแรงงาน)
** ราคา 13,999 บาท (อิสระ 1 วัน)**
** ราคา 15,999 บาท (FULL BOARD)**

(วันปีใหม่)
30 ธ.ค. 62-01 ม.ค. 63
31 ธ.ค. 62-02 ม.ค. 63
** ราคา 14,999 บาท (อิสระ 1 วัน)**
** ราคา 16,999 บาท (FULL BOARD)**
โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์-ปุตราจายา-เก็นติ้งไฮแลนด์ 3 วัน 2 คืน (MH)
01-03 พ.ย. 62
10-12 ม.ค. / 15-17 ก.พ. / 25-27 เม.ย. / 15-17 พ.ค. / 19-21 มิ.ย. 63
** ราคา 6,999 บาท **

18-20, 19-21, 25-27, 26-28 ต.ค. / 08-10, 15-17, 22-24, 29 พ.ย.-01 ธ.ค. 62
03-05, 17-19, 31 ม.ค.-02 ก.พ. / 07-09, 14-16, 21-23, 28 ก.พ.-01 มี.ค. / 06-08, 13-15, 14-16, 20-22, 21-23, 27-29, 28-30 มี.ค. / 03-05, 17-19, 24-26 เม.ย. / 08-10, 09-11, 22-24, 29-31 พ.ค. / 05-07, 12-14, 26-28 มิ.ย. 63
** ราคา 7,999 บาท **

05-07, 08-10, 13-15, 14-16, 21-23 ธ.ค. 62
01-03, 24-26 ม.ค. / 10-12 เม.ย. / 01-03 พ.ค. 63
** ราคา 8,999 บาท **

08-10 ก.พ. / 13-15 เม.ย. 63
** ราคา 9,555 บาท **

12-14 ต.ค. / 28-30, 29-31 ธ.ค. 62
04-06, 11-13, 12-14 เม.ย. 63
** ราคา 9,999 บาท **

31 ธ.ค. 62-02 ม.ค. 63 (วันปีใหม่)
** ราคา 10,500 บาท **

30 ธ.ค. 62-01 ม.ค. 63 (วันปีใหม่)
** ราคา 10,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์-คาเมร่อนไฮแลนด์-เก็นติ้งไฮแลนด์ 4 วัน 3 คืน (SL+OD)
21-24 พ.ย. 62
16-19 ม.ค. / 07-10 ก.พ. 63
** ราคา 8,999 บาท **

11-14, 17-20, 18-21, 24-27 ต.ค. / 05-08 ธ.ค. 62
12-15, 19-22, 26-29 มี.ค. / 03-06 เม.ย. 63
** ราคา 9,999 บาท **

28-31 ธ.ค. 62
11-14 เม.ย. 63
** ราคา 10,999 บาท **

29 ธ.ค. 62-01 ม.ค. 63
30 ธ.ค. 62-02 ม.ค. 63
12-15, 13-16 เม.ย. 63
** ราคา 11,999 บาท **โปรแกรมทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระ 9 วัด 2 วัน 1 คืน (8M)
18-19, 25-26 ก.ย. 62
** ราคา 7,999 บาท **

28-29 ก.ย. / 05-06, 26-27 ต.ค. / 09-10, 23-24 พ.ย. / 07-08, 21-22 ธ.ค. 62
** ราคา 8,999 บาท **


โปรแกรมทัวร์มาเก๊า-ฮ่องกง-จูไห่-สะพานข้ามทะเล 3 วัน 2 คืน (FD) P
06-08, 07-09, 08-10, 13-15, 14-16, 15-17, 20-22, 21-23, 22-24 ก.ย. / 19-21, 20-22, 23-25, 24-26, 25-27, 26-28 ต.ค. / 01-03, 02-04, 03-05, 08-10, 09-11, 10-12, 16-18, 17-19, 22-24, 23-25, 24-26 พ.ย. 62

** ราคา 8,888 บาท **
โปรแกรมทัวร์จีน จางเจียเจี้ย แกรนด์แคนย่อน 4 วัน 3 คืน (FD) P
06-09, 07-10, 13-16, 20-23, 21-24 ก.ย. / 18-21, 19-22, 25-28, 26-29 ต.ค. / 08-11, 09-12, 15-18, 16-19, 22-25, 23-26, 29 พ.ย.-02 ธ.ค. 62
** ราคา 9,999 บาท **

11-14 ต.ค. 62
** ราคา 10,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์จีน คุนหมิง-ตงชวน-สวนอกไม้เอ็กซ์โป 4 วัน 3 คืน (8L) Z
01-04, 02-05, 03-06, 08-11, 09-12, 10-13, 15-18, 16-19, 17-20, 22-25, 23-26, 24-27, 29 ก.ย.-01 ต.ค., 29 ก.ย.-02 ต.ค., 30 ก.ย.-03 ต.ค. 62
** ราคา 8,999 บาท **

04-07, 05-08, 06-09, 07-10, 11-14, 12-15, 13-16, 14-1718-21, 19-22, 20-23, 21-24, 25-28, 26-29, 27-30, 28 ก.ย.-01 ต.ค. 62
** ราคา 9,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ แข่งรถ Formula1 3 วัน 2 คืน (SL)
21-23 ก.ย. 62

** ราคา 19,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น สวนฮอลแลนด์ โชว์น้ำพุ 3 วัน 2 คืน (HX)
28-30 ก.ย. 62
** ราคา 8,888 บาท **

26-28 ต.ค. 62
** ราคา 9,999 บาท **

19-21 ต.ค. 62
** ราคา 12,888 บาท **

12-14 ต.ค. 62
** ราคา 14,888 บาท **

30 ธ.ค. 62-01 ม.ค. 63 (วันปีใหม่)
** ราคา 16,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น โชว์หมู่บ้านวัฒนธรรม 3 วัน 2 คืน (EK)
15-17, 16-18 พ.ย. 62
** ราคา 3,999 บาท **

29 พ.ย.-01 ธ.ค. / 07-09, 14-16, 19-21 ธ.ค. 62
** ราคา 4,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น สะพานแก้ว 3 มิติ โชว์น้ำพุ 3 มิติ 3 วัน 2 คืน (CX)
06-08, 13-15 ก.ย. 62
** ราคา 8,999 บาท **

27-29 ก.ย. 62
** ราคา 9,999 บาท **

04-06 ต.ค. 62
** ราคา 10,999 บาท **

11-13, 18-20 ต.ค. 62
** ราคา 11,999 บาท **

12-14 ต.ค. 62
** ราคา 12,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์เกาหลี เชจู SUPER SAVE SUMMER 4 วัน 2 คืน (7C) T
21-24, 22-25 ต.ค. 62

** ราคา 5,900 บาท **
โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง ช้อปปิ้ง ไหว้พระ 2 วัน 1 คืน (HX)
ซื้อ 1 แถม 1

21-22, 22-23 ก.ย. 62

** ราคา 10,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์นาโกยา มัตสึโมโตะ 5 วัน 3 คืน (XJ) TN
30พ.ย.-4ธ.ค,9-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23,
20-24 ธ.ค. 63
**ราคา 23,888 บาท**

21-25, 22-26, 23-27 ธ.ค. 63
**ราคา 24,888 บาท**

1-5, 2-6, 3-7, 4-8, 5-9, 6-10, 7-11, 8-12ธ.ค. 63
**ราคา 25,888 บาท**

24-28, 25-29, 26-30 ธ.ค. 63
**ราคา 26,888 บาท**

27-31, 30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 63
**ราคา 29,888 บาท**

28 ธ.ค. - 1 ม.ค. 63, 29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 63
**ราคา 31,888 บาท**
โปรแกรมทัวร์นาโกย่า มัตสิโมโตะ ฟูจิ 5 วัน 3 คืน (XJ) TN
26-30, 27-31, 28ต.ค.-1พ.ย, 29ต.ค.-2พ.ย,
30ต.ค.-3พ.ย, 31ต.ค.-4พ.ย, 1-5, 2-6, 3-7, 4-8,
5-9, 10-14, 11-15, 17-21, 18-22, 23-27, 24-28,
25-29, 26-30 พ.ย. 63
**ราคา 22,888 บาท**

6-10, 7-11, 8-12, 9-13, 12-16, 13-17, 14-18,
15-19, 16-20, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26,
27พ.ย.-1ธ.ค, 28พ.ย.-2ธ.ค, 29พ.ย.-3ธ.ค. 63
**ราคา 23,888 บาท**
โปรแกรมทัวร์โอซาก้า เกียวโต สกี ทาคายาม่า 5 วัน 3 คืน (XJ) TN
30พ.ย.-4ธ.ค, 1-5, 2-6, 3-7, 4-8, 5-9, 6-10,
7-11, 8-12, 9-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18,15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25 22-26, 23-27, 24-28 ธ.ค. 62
**ราคา 28,888 บาท**

25-29, 27-31 ธ.ค. 62
**ราคา 33,888 บาท**

28ธ.ค.-1ม.ค 63, 29ธ.ค.-2ม.ค 63,
30ธ.ค.-3ม.ค 63
**ราคา 36,888 บาท**
โปรแกรมทัวร์โอซาก้า เกียวโต อิเนะ มิยาม่า 5 วัน 3 คืน (XJ) TN
1-5, 2-6, 3-7, 4-8, 5-9, 6-10, 7-11, 8-12, 9-13,
10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19,
16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25,
22-26 ต.ค. 63
โปรแกรมทัวร์โตเกียว ฟูจิ คาวากุจิโกะ 5 วัน 3 คืน (XJ) TN
26-30, 27พ.ย.-1ธ.ค, 28พ.ย.-2ธ.ค, 29พ.ย.-3ธ.ค,
30พ.ย.-4ธ.ค 63
**ราคา 26,888 บาท**

1-5, 3-7, 4-8 ธ.ค. 62
**ราคา 27,888 บาท**

9-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18,
15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24,
21-25 ธ.ค. 62
**ราคา 28,888 บาท**

5-9, 6-10, 7-11, 8-12, 22-26, 23-27, 24-28
ธ.ค. 62
**ราคา 29,888 บาท**

25-29, 26-30 ธ.ค. 62
**ราคา 31,888 บาท**

27-31, 28ธ.ค.-1ม.ค 63
**ราคา 33,888 บาท**

29ธ.ค.-2ม.ค, 30ธ.ค.-3ม.ค, 31ธ.ค.-4ม.ค. 63
**ราคา 35,888 บาท**
โปรแกรมทัวร์โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ สกี 5 วัน 3 คืน (XJ) TN
23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27พ.ย.-1ธ.ค,
28พ.ย.-2ธ.ค, 29พ.ย.-3ธ.ค 62
**ราคา 25,888 บาท**

30พ.ย-4ธ.ค, 1-5, 2-6, 3-7, 4-8, 7-11, 8-12,
9-13, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19,
16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24,
21-25 ธ.ค. 62
**ราคา 27,888 บาท**

5-9, 6-10, 10-14, 22-26 ธ.ค. 62
**ราคา 28,888 บาท**

23-27, 24-28, 25-29 ธ.ค. 62
**ราคา 29,888 บาท**

26-30, 31ธ.ค.-4ม.ค. 63
**ราคา 31,888 บาท**

27-31 ธ.ค. 62
**ราคา 33,888 บาท**

28ธ.ค.-1ม.ค., 29ธ.ค.-2ม.ค. 63
**ราคา 35,888 บาท**
โปรแกรมทัวร์โตเกียว ฟูจิ คาวาโกเอะ 5 วัน 3 คืน (XJ) TN
1-5, 2-6, 3-7, 4-8, 5-9, 6-10, 7-11, 8-12,
9-13,10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19,
16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25,
22-26, 23-27, 24-28, 25-29 พ.ย. 62
**ราคา 25,888 บาท**

1-5, 2-6, 3-7, 4-8, 5-9, 6-10, 7-11, 8-12,
9-13, 10-14, 11-15, 12-16, 14-18, 15-19,
16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25,
22-26, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31, 28ต.ค.-1พ.ย, 29ต.ค.-2พ.ย, 30ต.ค.-3พ.ย,
31ต.ค.-4พ.ย. 62
**ราคา 26,888 บาท**

13-17, 23-27 ต.ค. 62
**ราคา 28,888 บาท**

โปรแกรมทัวร์โตเกียว ฟูจิ นิกโก้ 5 วัน 3 คืน (XJ) TN
1-5, 2-6, 3-7, 4-8, 5-9, 6-10, 7-11, 8-12,
9-13, 10-14, 12-16 ต.ค. 62
2-6, 3-7, 4-8, 5-9, 6-10, 7-11, 8-12, 9-13
10-14,11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19
16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25
22-26 พ.ย. 62
**ราคา 26,888 บาท**

23-27, 19-23, 13-17 ต.ค. 62
**ราคา 27,888 บาท**
โปรแกรมทัวร์โอซาก้า ชิราคาวาโกะ เมืองทตโทริ 5 วัน 3 คืน (XJ) TN
27 พ.ย.-2 ธ.ค, 28 พ.ย.-3 ธ.ค,
29 พ.ย.-4 ธ.ค, 30 พ.ย.-5 ธ.ค. 62
**ราคา 28,888 บาท**

1-6, 2-7, 3-8, 4-9, 5-10, 6-11, 7-12, 8-13
9-14, 10-15, 11-16, 12-17, 13-18, 14-19
15-20, 16-21, 17-22, 18-23, 19-24 ,20-25
21-26, 22-27 ธ.ค. 62
**ราคา 30,888 บาท**

23-28, 24-29 ธ.ค. 62
**ราคา 32,888 บาท**

25-30, 26-31, 31ธ.ค.-5ม.ค. 63
**ราคา 35,888 บาท**

27ธ.ค.-1ม.ค, 28ธ.ค.-2ม.ค, 29ธ.ค.-3ม.ค,
30ธ.ค.-4ม.ค. 63
**ราคา 38,888 บาท**


โปรแกรมทัวร์โอซาก้า ทาคายาม่า 5 วัน 3 คืน (XJ) TN
1-5, 2-6, 3-7, 4-8, 5-9, 6-10, 7-11, 8-12,
9-13 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18,
15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24,
21-25 ธ.ค. 62
**ราคา 28,888 บาท**

22-26, 23-27 ธ.ค. 62
**ราคา 29,888 บาท**

24-28, 25-29, 26-30, 27-31 ธ.ค. 62
31ธ.ค.-4ม.ค. 63
**ราคา 33,888 บาท**

28ธ.ค.-1ม.ค, 29ธ.ค.-2ม.ค, 30ธ.ค.-3ม.ค.63
**ราคา 36,888 บาท**
โปรแกรมทัวร์โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต 5 วัน 3 คืน (XJ) TN
1-5, 2-6, 3-7, 4-8, 5-9, 6-10, 7-11, 8-12,
9-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18
15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24
21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30
27-31, 28ต.ค.-1พ.ย, 29ต.ค.-2พ.ย,
30ต.ค.-3พ.ย, 31พ.ย.-4ต.ค.62
**ราคา 26,888 บาท**

1-5, 2-6, 3-7, 4-8, 5-9, 6-10, 7-11,
8-12, 9-13, 10-14, 11-15, 12-16,
13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21,
18-22, 19-23, 20-24, 21-25 พ.ย.62
**ราคา 27,888 บาท**
โปรแกรมทัวร์โอซาก้า คานาซาว่า นารา 6 วัน 4 คืน (XJ) TN
30พ.ย.–5ธ.ค. 62
**ราคา 29,888 บาท**

1-6, 2-7, 3-8, 4-9, 5-10, 6-11, 7-12,
8-13, 9-14, 10-15, 11-16, 12-17,
13-18, 14-19, 15-20, 16-21, 17-22
18-23, 19-24, 20-25, 21-26 ธ.ค. 62
**ราคา 30,888 บาท**

22-27, 23-28 ธ.ค. 62
**ราคา 31,888 บาท**

24-29, 25-30, 26-31 ธ.ค. 62
**ราคา 35,888 บาท**

27ธ.ค-1ม.ค 63, 28ธ.ค-2ม.ค 63,
29ธ.ค-3ม.ค 63, 30ธ.ค-4ม.ค 63
**ราคา 38,888 บาท**
โปรแกรมทัวร์โอซาก้า คานาซาว่า ทตโทริ 6 วัน 4 คืน (XJ) TN
30ก.ย-5ต.ค, 1-6
2-7, 3-8, 4-9, 5-10, 6-11, 7-12, 8-13
9-14, 10-15, 11-16, 12-17, 13-18
14-19, 15-20, 16-21, 17-22
18-23, 19-24, 20-25 ต.ค. 62
**ราคา 29,888 บาท**
โปรแกรมทัวร์ จอร์เจีย 5 วัน 3 คืน (PS) V
08-12 ธ.ค. 62

** ราคา 29,900 บาท **


โปรแกรมทัวร์ ฮ่องกง ไหว้พระ 6 วัด ช้อปปิ้ง 3 วัน (CX)
20-22 ก.ย. 62

** ราคา 10,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-อิราบากิ-ฟูจิ-นาริตะ 5 วัน 3 คืน (XJ) Z
30 ก.ย.-04 ต.ค. 62
** ราคา 21,999 บาท **

01-05, 05-09, 06-10, 07-11, 14-18, 15-19 ต.ค. 62
** ราคา 22,999 บาท **

02-06, 03-07, 04-08, 08-12, 09-13, 16-20, 17-21, 18-22, 20-24, 21-25, 24-28, 25-29 ต.ค. 62
** ราคา 23,999 บาท **

2-26, 23-27 ต.ค. 62
** ราคา 24,999 บาท **

13-17 ต.ค. 62
** ราคา 25,999 บาท **

19-23 ต.ค. 62
** ราคา 26,999 บาท **

10-14, 11-15, 12-16 ต.ค. 62
** ราคา 27,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ยุโรป ฮังการี-ออสเตรีย-เชก 7 วัน 4 คืน (EK) VC
10-16, 17-23 ต.ค. / 07-13, 22-28, 29 พ.ย.-05 ธ.ค. / 03-09 ธ.ค. 62

** ราคา 33,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์โอซาก้า คานาซาว่า ทตโทริ 6 วัน 4 คืน (XJ) TN
1-6, 2-7, 3-8, 4-9, 5-10, 6-11, 7-12,
8-13, 9-14, 10-15, 11-16, 12-17
13-18, 14-19, 15-20, 16-21, 17-22
18-23, 19-24, 20-25 ต.ค. 63
**ราคา 29,888 บาท**
โปรแกรมทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ 6 วัน 4 คืน (XJ) TN
25-30 พ.ย. 62
**ราคา 25,888 บาท**

26พ.ย-1ธ.ค, 27พ.ย-2ธ.ค, 28พ.ย-3ธ.ค.
29พ.ย-4ธ.ค. 62
**ราคา 29,888 บาท**

30พ.ย-5ธ.ค, 1-6, 2-7, 3-8, 4-9, 5-10
6-11, 7-12, 8-13, 9-14, 11-16, 12-17
13-18, 14-19, 15-20, 16-21, 17-22
18-23, 19-24, 20-25, 21-26
22-27 ธ.ค. 62
**ราคา 30,888 บาท**

10-15 ธ.ค. 62
**ราคา 32,888 บาท**

23-28, 24-29 ธ.ค. 62
**ราคา 33,888 บาท**

25-30, 26-31 ธ.ค. 62
31ธ.ค.-5ม.ค. 63
**ราคา 35,888 บาท**

27ธ.ค-1ม.ค, 28ธ.ค-2ม.ค, 29ธ.ค-3ม.ค
30ธ.ค-4ม.ค.63
**ราคา 39,888 บาท**

โปรแกรมทัวรี์ฮ่องกง เซินเจิ้น ชิงหยวน 3 วัน 2 คืน (HX)
12-14 ต.ค. 62
** ราคา 13,999 บาท **

27-29 ต.ค. 62
** ราคา 5,999 บาท **โปรแกรมทัวร์ มาเก๊า-จูไห่ 3 วัน 2 คืน (NX) P
22-24, 26-28 ต.ค. 62

** ราคา 4,499 บาท **

แพคเก็จทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
เดินทาง 2 ท่าน
** ราคาเริ่มต้น 11,500 บาท **

เดินทาง 3-5 ท่าน
** ราคาเริ่มต้น 9,900 บาท **

เดินทาง 6-9 ท่าน
** ราคาเริ่มต้น 8,900 บาท **

โปรแกรมทัวร์ยุโรป อังกฤษ-บาธ-ซาลิสบัวรี่-ลอนดอน 6 วัน 3 คืน (BI) Z
05-10, 16-21 พ.ย. 62
** ราคา 29,999 บาท **

24-29 ธ.ค. 62
** ราคา 35,999 บาท **

(วันปีใหม่)
27 ธ.ค. 62-01 ม.ค. 63
28 ธ.ค. 62-02 ม.ค. 63
31 ธ.ค. 62-05 ม.ค. 63
** ราคา 38,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์เกาหลี เชจู HOT PRO JEJU 4 วัน 2 คืน (7C) T
13-16, 14-17, 15-18, 27-30, 28-31, 29 ต.ค.-01 พ.ย. 62
** ราคา 7,300 บาท **

16-19, 19-22, 20-23, 21-24, 23-26, 26-29, 30 ต.ค.-02 พ.ย., 31 ต.ค.-03 พ.ย. 62
** ราคา 7,500 บาท **

17-20, 18-21, 24-27, 25-28 ต.ค. 62
** ราคา 7,700 บาท **

22-25 ต.ค. 62
** ราคา 8,500 บาท **

โปรแกรมทัวร์ มาเก๊า-จูไห่ 3 วัน 2 คืน (FD) P
24-26, 25-27, 26-28 ต.ค. 62

** ราคา 3,899 บาท **

แพคเก็จทัวร์ ฮ่องกง ไหว้พระ 3 วัน 2 คืน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
เดินทาง 4 ท่าน

** ราคา 3,300 บาท **
โปรแกรมทัวร์จีน จางเจียเจี้ย แกรนด์แคนย่อน 4 วัน 3 คืน (FD) P
25-28 ต.ค. / 08-11, 09-12 พ.ย. 62

** ราคา 7,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้-เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว-ดิสนีย์ทาวน์ 5 วัน 3 คืน (CZ)
13-17 พ.ย. 62
15-19 ม.ค. 63
** ราคา 7,999 บาท **

27 พ.ย.-01 ธ.ค. / 11-15 ธ.ค. 62
29 ม.ค.-02 ก.พ. / 12-16, 26 ก.พ.-01 มี.ค. 63
** ราคา 8,999 บาท **

01-05 ม.ค. / 11-15 มี.ค. 63
** ราคา 9,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ มาเก๊า-จูไห่ 3 วัน 2 คืน (FD) P
09-11, 17-19 พ.ย. 62

** ราคา 3,999 บาท **
机票 | 酒店 | 租车 | 火车票 | 游轮保险 | 签证服务 | 时间 | 气象 | 汇率
Tour | About Us | Rewards | Special Offers | Contact Us

สนทนากับพนักงานออนไลน์ ติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์ของเรา Instagram ติดตามข่าวสารเราบน facebook ติดตามข่าวสารเราบน Twitter LineID:025393399 ส่งเว็บนี้ให้เพื่อน
TAT Licensee No. 11/08795
2011 Platinum Club.com. All rights reserved.
Recommended Browser settings for IE8 , FireFox , Safari