Home | Travel Blog | Site Map | Login   
Home > Tour > Outbound
โปรแกรมทัวร์ สิงคโปร์ การ์เด้น บาย เดอะ เบย์ 3 วัน 2 คืน (SL) S
16-18 มิ.ย. / 07-09, 21-23 ก.ค. / 04-06, 18-20 ส.ค. / 01-03, 08-10 ก.ย. 62
** ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท (อิสระ 1 วัน) **
** ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท (FULL BOARD) **

เดินทางเดือนมิถุนายน-ตุลาคม 62
** ราคาเริ่มต้น 10,999 บาท (อิสระ 1 วัน) **
** ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท (FULL BOARD) **

02-04, 04-06, 05-07, 12-14, 13-15, 14-16, 15-17 ก.ค. / 21-23 ต.ค. 62
** ราคา 12,999 บาท (อิสระ 1 วัน)**
** ราคา 14,999 บาท (FULL BOARD)**

26-28, 27-29 ก.ค. / 09-11, 10-12 ส.ค. / 11-13, 12-14 ต.ค. 62
** ราคา 13,999 บาท (อิสระ 1 วัน)**
** ราคา 15,999 บาท (FULL BOARD)**

โปรแกรมทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระ 9 วัด 2 วัน 1 คืน (8M)
12-13, 26-27 มิ.ย. / 10-11, 24-25 ก.ค. / 07-08, 21-23 ส.ค. / 04-05, 18-19 ก.ย. 62
** ราคา 7,999 บาท **

22-23 มิ.ย. / 20-21 ก.ค. / 17-18 ส.ค. / 28-29 ก.ย. / 05-06, 26-27 ต.ค. / 09-10, 23-24 พ.ย. / 07-08, 21-22 ธ.ค. 62
** ราคา 8,999 บาท **


โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์-ปุตราจาย่า-เก็นติ้ง-คาเมร่อนไฮแลนด์ 3 วัน 2 คืน (MH) SP
14-16 มิ.ย. 62
** ราคา 6,999 บาท **

21-23, 28-30 มิ.ย. 62
** ราคา 7,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์มาเก๊า-ฮ่องกง-จูไห่-สะพานข้ามทะเล 3 วัน 2 คืน (FD) P
28-30 มิ.ย., 29 มิ.ย.-01 ก.ค. / 05-07, 06-08, 12-14 ก.ค. / 23-25, 24-26 ส.ค., 30 ส.ค.-01 ก.ย., 31 ส.ค.-02 ก.ย. / 06-08, 07-09, 08-10, 13-15, 14-16, 15-17, 20-22, 21-23, 22-24 ก.ย. / 19-21, 20-22, 23-25, 24-26, 25-27, 26-28 ต.ค. / 01-03, 02-04, 03-05, 08-10, 09-11, 10-12, 16-18, 17-19, 22-24, 23-25, 24-26 พ.ย. 62

** ราคา 8,888 บาท **
โปรแกรมทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ-นครวัด-นครธม 3 วัน 2 คืน (FD) B
21-23 มิ.ย. / 05-07 ก.ค. 62
** ราคา 9,999 บาท **

12-14, 26-28 ก.ค. / 09-11, 10-12 ส.ค. 62
** ราคา 10,900 บาท **

โปรแกรมทัวร์จีน คุนหมิง-ทุ่งลาเวนเดอร์-ตงชวน 4 วัน 3 คืน (8L) Z
06-09, 07-10, 13-16, 14-17, 20-23, 21-24, 27-30, 28 มิ.ย.-01 ก.ค. 62

** ราคา 9,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ แข่งรถ Formula1 3 วัน 2 คืน (SL)
21-23 ก.ย. 62

** ราคา 19,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์เกาหลี สวนสนุเอเวอร์แลนด์-หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง 6 วัน 3 คืน (XJ) Z
04-09 มิ.ย. 62
** ราคา 11,999 บาท **

03-08, 04-09, 05-10, 06-11, 07-12, 10-15, 11-16, 12-17, 13-18, 14-19, 17-22, 18-23, 19-24, 20-25, 21-26, 24-29, 25-30, 26 ก.ย.-01 ต.ค. 62
** ราคา 13,999 บาท **

02-07, 07-12, 09-14, 14-19, 21-26, 23-28, 28 พ.ค.-02 มิ.ย., 30 พ.ค.-04 มิ.ย. / 05-10, 06-11, 07-12, 08-13, 11-16, 12-17, 13-18, 14-19, 15-20, 18-23, 19-24, 20-25, 21-26, 22-27, 25-30, 26 มิ.ย.-01 ก.ค., 27 มิ.ย.-02 ก.ค., 28 มิ.ย.-03 ก.ค., 29 มิ.ย.-04 ก.ค. / 02-07, 03-08, 04-09, 05 -10, 06-10, 09-14, 10-15, 11-16, 16-21, 17-22, 18-23, 19-24, 20-25, 23-28, 24-29, 25-30, 26-31, 31 ก.ค.-05 ส.ค. / 01-06, 02-07, 03-08, 06-11, 13-18, 14-19, 15-20, 16-21, 17-22, 20-25, 21-26, 22-27, 23-28, 24-29, 27 ส.ค.-01 ก.ย., 28 ส.ค.-02 ก.ย., 29 ส.ค.-03 ก.ย., 30 ส.ค.-04 ก.ย., 31 ส.ค.-05 ก.ย. / 27 ก.ย.-02 ต.ค., 28 ก.ย.-03 ต.ค. 62
** ราคา 14,999 บาท **

16-21 พ.ค. 62(วันวิสาขบูชา)
(วันอาสาฬหบูชา)
12-17, 13-18, 14-19, 15-20 ก.ค. 62
27 ก.ค.-01 ส.ค. / 09-14(วันแม่), 10-15 ส.ค. 62(วันแม่)
** ราคา 15,999 บาท **

07-12, 08-13 ส.ค. 62
** ราคา 16,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์เวียดนาม ดาลัด-มุยเน่ 3 วัน 2 คิน (VZ) PV
14-16, 28-30 มิ.ย. / 12-14 ก.ค. / 09-11, 23-25 ส.ค. / 06-08, 20-22 ก.ย. 62
** ราคา 8,900 บาท **

26-28 ก.ค. / 11-13 ต.ค. 62
** ราคา 10,500 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ภูเขาไฟฟูจิ-ทุ่งลาเวนเดอร์-หมู่บ้านเยอรมัน 5 วัน 3 คืน (XJ)
09-13 พ.ค. / 06-10 มิ.ย. 62
** ราคา 16,888 บาท **

20-24 มิ.ย. 62
** ราคา 18,888 บาท **

08-12, 10-14, 11-15, 13-17, 21-25, 26-30, 28 พ.ค.-01 มิ.ย. / 01-05, 07-11, 08-12, 13-17, 14-18, 15-19, 21-25, 22-26, 27 มิ.ย.-01 ก.ค., 28 มิ.ย.-02 ก.ค., 29 มิ.ย.-03 ก.ค. / 03-07, 06-10, 10-14, 13-17, 19-23, 30 ก.ค.-03 ส.ค. / 03-07, 07-11 ส.ค. / 06-10, 07-11 ก.ย. 62
** ราคา 19,888 บาท **

12-16, 14-18, 15-19, 17-21, 18-22, 20-24, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 27-31, 29 พ.ค.-02 มิ.ย., 30 พ.ค.-03 มิ.ย., 31 พ.ค.-04 มิ.ย. / 20-24, 26-30, 27-31 ก.ค. / 13-17, 14-18, 19-23, 21-25, 25-29, 26-30 ก.ย. 62
** ราคา 20,888 บาท **

10-14, 13-17, 14-18, 15-19, 17-21, 18-22, 23-27, 24-28, 26-30, 30 ส.ค.-03 ก.ย., 31 ส.ค.-04 ก.ย. 62
** ราคา 22,888 บาท **

08-12 ส.ค. 62
** ราคา 25,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-หงสา-อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (8M)
11-13, 21-23 ก.ค. 62

** ราคา 8,999 บาท **


โปรแกรมทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-หังโจว 5 วัน 3 คืน (XJ) P
03-07, 04-08, 09-13, 11-15, 16-20 พ.ค. 62
** ราคา 7,999 บาท **

10-14, 17-21, 23-27, 24-28 พ.ค. 62
** ราคา 8,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน (FD) P
10-12, 11-13, 12-14, 19-21, 24-26, 25-27, 26-28 พ.ค. 62

** ราคา 5,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน (FD) P
03-05, 04-06, 05-07, 10-12, 11-13, 12-14, 19-21พ.ค. 62

** ราคา 5,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์เกาหลี สะพานแขวนคัมอักซาน-วัดโซเกซา-สวนสนุกล็อตเต้-943 KING'S CROSS 5 วัน 3 คืน (XJ) Z
11-15, 18-22 ก.ย. 62
** ราคา 12,999 บาท **

03-07, 05-09, 10-14, 19-23 ก.ค. / 04-08, 06-10, 13-17, 20-24, 25-29, 27 ก.ย.-01 ต.ค. 62
** ราคา 14,999 บาท **

12-16, 13-17, 14-18, 25-29, 26-30, 27-31 ก.ค. / 02-06, 07-11, 14-18, 21-25, 23-27, 28 ส.ค.-01 ก.ย., 30 ส.ค.-03 ก.ย. 62
** ราคา 15,999 บาท **

09-13, 10-14 ส.ค. 62
** ราคา 16,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ วัดเจ้าแม่กวนอิม-น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง 3 วัน 2 คืน (SL) SP
2-4, 3-5, 4-6, 5-7, 9-11, 10-12, 11-13, 23-25, 24-26, 25-27, 26-28, 30 พ.ค.-1 มิ.ย., 31 พ.ค.-2 มิ.ย. / 1-3, 2-4, 6-8, 7-9, 8-10, 9-11, 13-15, 14-16, 15-17, 16-18, 20-22, 21-23, 22-24, 23-25, 27-29, 28-30, 29 มิ.ย.-1 ก.ค., 30 มิ.ย.-2 ก.ค. / 4-6, 5-7, 6-8, 7-9, 11-13, 12-14, 18-20, 19-21, 20-22, 21-23 ก.ค. / 1-3, 2-4, 3-5, 4-6, 15-17, 16-18, 17-19, 18-20, 22-24, 23-25, 24-26, 29-31, 30 ส.ค.-01 ก.ย., 31 ส.ค.-2 ก.ย. / 1-3, 5-7, 6-8, 7-9, 8-10, 12-14, 13-15, 14-16, 15-17, 26-28, 27-29, 28-30, 29 ก.ย.-01 ต.ค. / 1-3, 2-4, 3-5, 4-6, 5-7, 6-8, 7-9, 8-10, 9-11, 15-17, 16-18, 17-19, 18-20, 19-21, 20-22, 24-26, 25-27, 26-28, 27-29, 28-30 ต.ค. 62

** ราคา 8,888 บาท (อิสระ 1 วัน)**
** ราคา 10,738 บาท (เข้า UNIVERSAL)**

โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น สวนฮอลแลนด์ โชว์น้ำพุ 3 วัน 2 คืน (HX)
23-25 มิ.ย. / 07-09, 22-24 ก.ค. / 04-06, 18-20 ส.ค. 62
** ราคา 7,777 บาท **

15-17 มิ.ย. / 06-08, 13-15 ก.ค. / 31 ส.ค.-02 ก.ย. / 07-09, 14-16, 21-23, 28-30 ก.ย. 62
** ราคา 8,888 บาท **

26-28 ต.ค. 62
** ราคา 9,999 บาท **

19-21 ต.ค. 62
** ราคา 12,888 บาท **

27-29 ก.ค. 62
** ราคา 13,888 บาท **

12-14 ต.ค. 62
** ราคา 14,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป-วัดหลงซาน-จิ่วเฟิ่น-เจียงไคเช็ค 4 วัน 2 คืน (XW) Z
03-06, 10-13, 17-20, 24-27 มิ.ย. 62

** ราคา 9,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง 3 วัน 2 คืน (SL) PV
03-05, 05-07, 07-09, 10-12, 12-14, 14-16, 17-19, 19-21, 21-23, 24-26, 26-28, 28-30 มิ.ย. / 01-03, 03-05, 05-07, 08-10, 10-12, 19-21, 22-24, 31 ก.ค.-02 ส.ค. / 02-04, 05-07, 14-16, 16-18, 19-21, 21-23, 23-25, 26-28, 28-30, 30 ส.ค.-01 ก.ย. / 02-04, 04-06, 06-08, 09-11, 11-13, 13-15, 16-18, 18-20, 20-22, 23-25, 25-27, 27-29, 30 ก.ย.-02 ต.ค. / 02-04, 04-06, 07-09, 16-18, 18-20, 25-27, 28-30, 30 ต.ค.-01 พ.ย. / 01-03, 04-06, 06-08, 08-10, 11-13, 13-15, 15-17, 18-20, 20-22, 22-24, 25-27, 27-29 พ.ย. 62
** ราคา 8,900 บาท **

12-14, 15-17, 17-19, 24-26, 26-28, 29-31 ก.ค. / 07-09, 09-11, 12-14 ส.ค. / 09-11, 11-13, 14-16, 21-23, 23-25 ต.ค. 62
** ราคา 9,900 บาท **

โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสดคว์-ซากอร์ส-นิวเยรูซาเรม 6 วัน 3 คืน (QR) Z
10-14, 16-20 ก.ค. 62
** ราคา 29,999 บาท **

13-17, 25-29 ก.ค. / 08-12 ส.ค. / 04-08, 11-15, 14-18, 18-22 ก.ย. / 06-10 พ.ย. 62
** ราคา 30,999 บาท **

09-13, 16-20, 26-30 ต.ค. 62
** ราคา 31,999 บาท **

10-14, 12-16, 23-27 ต.ค. 62
** ราคา 32,999 บาท **


โปรแกรมทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-หังโจว 5 วัน 3 คืน (XJ) P
06-10, 07-11, 13-17, 14-18, 20-24, 21-25, 27 มิ.ย.-01 ก.ค., 28 มิ.ย.-02 ก.ค. / 04-08, 05-09, 11-15, 18-22, 19-23 ก.ค. / 12-16, 13-17, 19-23, 20-24 ก.ย. 62
** ราคา 7,999 บาท **

09-13, 17-21, 18-22, 20-24, 24-28, 25-29, 31 ต.ค.-04 พ.ย. / 01-05, 07-11, 08-12, 14-18, 15-19, 21-25, 22-26, 28 พ.ย.-02 ธ.ค. 62
** ราคา 8,999 บาท **

10-14, 11-15, 12-16, 19-23 ต.ค. 62
** ราคา 9,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์จีน ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-กายกรรม 5 วัน 3 คืน (TG)
20-24 มิ.ย. 62

** ราคา 13,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น-น้ำพุ 3 มิติ 3 วัน 2 คืน (MS)
13-15, 20-22, 27-30 มิ.ย. 62

** ราคา 7,777 บาท **
โปรแกรมทัวร์ฮ่องกงช้อปปิ้ง ไหว้พระ (Summer Sale) 3 วัน 2 คืน (CX)
28-30 มิ.ย. / 05-07, 12-14, 19-21 ก.ค. / 02-04, 16-18, 30 ส.ค.-01 ก.ย. 62
** ราคา 11,999 บาท **

26-28 ก.ค. / 09-11 ส.ค. 62
** ราคา 13,999 บาท **

10-12 ส.ค. 62
** ราคา 14,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์จีน จางเจียเจี้ย แกรนด์แคนย่อน 4 วัน 3 คืน (FD) P
28 มิ.ย.-01 ก.ค., 29 มิ.ย.-02 ก.ค. 62

** ราคา 7,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 6 วัด 3 วัน 2 คืน (CX)
22-24 มิ.ย. 62
** ราคา 9,999 บาท **

29 มิ.ย.-01 ก.ค. / 05-07, 06-08, 19-21 ก.ค. / 02-04, 03-05, 16-18, 1719, 23-25, 24-26, 30 ส.ค.-01 ก.ย., 31 ส.ค.-02 ก.ย. 62
** ราคา 11,999 บาท

09-11 ส.ค. 62
** ราคา 14,999 บาท **

27-29 ก.ค. / 10-12 ส.ค. 62
** ราคา 15,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป-เหย๋หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น 3 วัน 2 คืน (XW) G
01-03, 03-05, 05-07, 08-10, 10-12, 12-14, 15-17, 17-19, 19-21, 22-24,24-26, 31 ก.ค.-02 ส.ค. 62
** ราคา 9,999 บาท **

26-28, 29-31 ก.ค. 62
** ราคา 10,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน (CX)
28-30 มิ.ย. 62

** ราคา 9,999 บาท **
机票 | 酒店 | 租车 | 火车票 | 游轮保险 | 签证服务 | 时间 | 气象 | 汇率
Tour | About Us | Rewards | Special Offers | Contact Us

สนทนากับพนักงานออนไลน์ ติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์ของเรา Instagram ติดตามข่าวสารเราบน facebook ติดตามข่าวสารเราบน Twitter LineID:025393399 ส่งเว็บนี้ให้เพื่อน
TAT Licensee No. 11/08795
2011 Platinum Club.com. All rights reserved.
Recommended Browser settings for IE8 , FireFox , Safari