Home | Travel Blog | Site Map | Login   
Home > Tour > Outbound
โปรแกรมทัวร์ สิงคโปร์ การ์เด้น บาย เดอะ เบย์ 3 วัน 2 คืน (SL) S
18-20 ส.ค. / 01-03, 08-10 ก.ย. 62
** ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท (อิสระ 1 วัน) **
** ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท (FULL BOARD) **

เดินทางเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 62
** ราคาเริ่มต้น 10,999 บาท (อิสระ 1 วัน) **
** ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท (FULL BOARD) **

21-23 ต.ค. 62
** ราคา 12,999 บาท (อิสระ 1 วัน)**
** ราคา 14,999 บาท (FULL BOARD)**

11-13, 12-14 ต.ค. 62
** ราคา 13,999 บาท (อิสระ 1 วัน)**
** ราคา 15,999 บาท (FULL BOARD)**

โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์-คาเมร่อนไฮแลนด์-เก็นติ้งไฮแลนด์ 4 วัน 3 คืน (SL+OD)
22-24 ส.ค. / 22-25 ก.ย. / 03-06, 17-20, 18-21, 24-27 ต.ค. 62
** ราคา 9,999 บาท **

11-14 ต.ค. 62
** ราคา 11,999 บาท **โปรแกรมทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระ 9 วัด 2 วัน 1 คืน (8M)
18-19, 25-26 ก.ย. 62
** ราคา 7,999 บาท **

28-29 ก.ย. / 05-06, 26-27 ต.ค. / 09-10, 23-24 พ.ย. / 07-08, 21-22 ธ.ค. 62
** ราคา 8,999 บาท **


โปรแกรมทัวร์มาเก๊า-ฮ่องกง-จูไห่-สะพานข้ามทะเล 3 วัน 2 คืน (FD) P
23-25, 24-26 ส.ค., 30 ส.ค.-01 ก.ย., 31 ส.ค.-02 ก.ย. / 06-08, 07-09, 08-10, 13-15, 14-16, 15-17, 20-22, 21-23, 22-24 ก.ย. / 19-21, 20-22, 23-25, 24-26, 25-27, 26-28 ต.ค. / 01-03, 02-04, 03-05, 08-10, 09-11, 10-12, 16-18, 17-19, 22-24, 23-25, 24-26 พ.ย. 62

** ราคา 8,888 บาท **
โปรแกรมทัวร์จีน จางเจียเจี้ย แกรนด์แคนย่อน 4 วัน 3 คืน (FD) P
30 ส.ค.-02 ก.ย., 31 ส.ค.-03 ก.ย. / 06-09, 07-10, 13-16, 20-23, 21-24 ก.ย. / 18-21, 19-22, 25-28, 26-29 ต.ค. / 08-11, 09-12, 15-18, 16-19, 22-25, 23-26, 29 พ.ย.-02 ธ.ค. 62
** ราคา 9,999 บาท **

11-14 ต.ค. 62
** ราคา 10,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน (FD) P
23-25, 24-26 ส.ค., 30 ส.ค.-01 ก.ย., 31 ส.ค.-02 ก.ย. 62

** ราคา 6,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์จีน คุนหมิง-ตงชวน-สวนอกไม้เอ็กซ์โป 4 วัน 3 คืน (8L) Z
26-29, 27-30 ส.ค. / 01-04, 02-05, 03-06, 08-11, 09-12, 10-13, 15-18, 16-19, 17-20, 22-25, 23-26, 24-27, 29 ก.ย.-01 ต.ค., 29 ก.ย.-02 ต.ค., 30 ก.ย.-03 ต.ค. 62
** ราคา 8,999 บาท **

28-31, 29 ส.ค.-01 ก.ย., 30 ส.ค.-02 ก.ย., 31 ส.ค.-03 ก.ย. / 04-07, 05-08, 06-09, 07-10, 11-14, 12-15, 13-16, 14-1718-21, 19-22, 20-23, 21-24, 25-28, 26-29, 27-30, 28 ก.ย.-01 ต.ค. 62
** ราคา 9,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ แข่งรถ Formula1 3 วัน 2 คืน (SL)
21-23 ก.ย. 62

** ราคา 19,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น สวนฮอลแลนด์ โชว์น้ำพุ 3 วัน 2 คืน (HX)
04-06, 18-20 ส.ค. 62
** ราคา 7,777 บาท **

31 ส.ค.-02 ก.ย. / 07-09, 14-16, 21-23, 28-30 ก.ย. 62
** ราคา 8,888 บาท **

26-28 ต.ค. 62
** ราคา 9,999 บาท **

19-21 ต.ค. 62
** ราคา 12,888 บาท **

12-14 ต.ค. 62
** ราคา 14,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป-วัดหลงซาน-จิ่วเฟิ่น-เจียงไคเช็ค 4 วัน 2 คืน (XW) Z
02-05, 06-09, 09-12, 23-26 ก.ย. 62
** ราคา 9,999 บาท **

16-19, 19-22,23-26, 26-29, 30 ส.ค.-02 ก.ย. / 13-16, 16-19, 20-23, 27-30 ก.ย. 62
** ราคา 10,999 บาท **


โปรแกรมทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง 3 วัน 2 คืน (SL) PV
16-18, 19-21, 21-23, 23-25, 26-28, 28-30, 30 ส.ค.-01 ก.ย. / 02-04, 04-06, 06-08, 09-11, 11-13, 13-15, 16-18, 18-20, 20-22, 23-25, 25-27, 27-29, 30 ก.ย.-02 ต.ค. / 02-04, 04-06, 07-09, 16-18, 18-20, 25-27, 28-30, 30 ต.ค.-01 พ.ย. / 01-03, 04-06, 06-08, 08-10, 11-13, 13-15, 15-17, 18-20, 20-22, 22-24, 25-27, 27-29 พ.ย. 62
** ราคา 8,900 บาท **

09-11, 11-13, 14-16, 21-23, 23-25 ต.ค. 62
** ราคา 9,900 บาท **

โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น สวนฮอลแลนด์ โชว์หมู่บ้านวัฒนธรรม 3 วัน 2 คืน (EK)
24-26 ส.ค. / 05-07, 19-21 ก.ย. 62
** ราคา 2,999 บาท **

30 ส.ค.-01 ก.ย. / 07-09, 14-16, 20-22 ก.ย. 62
** ราคา 3,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน (EK)
30 ส.ค.-01 ก.ย. 62

** ราคา 8,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไถจง-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-หมู่บ้านสายรุ้ง 3 วัน 2 คืน (VZ) F
27-29 ส.ค. / 03-05, 06-08, 09-11, 16-18, 17-19, 23-25, 27-29 ก.ย. 62
** ราคา 8,999 บาท **

01-03, 04-06, 08-10, 26-28, 28-30 ต.ค. 62
** ราคา 9,888 บาท **

25-27 ต.ค. 62
** ราคา 10,999 บาท **

12-14 ต.ค. 62
** ราคา 14,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ฟุกุชิมะ 5 วัน 3 คืน (XJ) TN
25-29 ก.พ. 63
** ราคา 20,888 บาท **

26 ก.พ.-1มี.ค, 27 ก.พ.-2มี.ค. 63
**ราคา 22,888 บาท**

23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31, 28 ม.ค. -1 ก.พ, 29 ม.ค.-2 ก.พ, 30 ม.ค.-3 ก.พ., 31 ม.ค.-4 ก.พ. 63
1-5, 2-6, 3-7, 4-8, 8-12, 9-13,
10-14, 11-15, 12-16, 13-17,
14-18,15-19, 16-20, 17-21,
18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26,
23-27, 24-28, 28ก.พ.-3มี.ค, 29ก.พ.-4 มี.ค. 63
1-5, 2-6, 3-7, 4-8, 5-9,
6-10, 7-11, 8-12, 9-13 มี.ค. 63
**ราคา 23,888 บาท**

05-09, 06-10, 07-11 ก.พ. 63
**ราคา 25,888 บาท**

โปรแกรมทัวร์ฮอกไกโด สกี คามามุระ 5 วัน 3 คืน (XJ) TN
1-5 มี.ค. 63
**ราคา 25,888 บาท**

4-8, 5-9, 6-10, 7-11, 8-12, 9-13, 10-14
11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20
17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26,
23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31, 28ม.ค.-1ก.พ. 63
11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20,
17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26,
23-27, 24-28, 25ก.พ.-1มี.ค, 26ก.พ.-2มี.ค, 27ก.พ.-3 มี.ค, 28ก.พ.-4มี.ค, 29ก.พ.-5มี.ค
2-6, 3-7, 4-8, 5-9, 6-10, 7-11, 8-12, 9-13,
10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19,
16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25,
22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31,
29 มี.ค.2-เม.ย.63
**ราคา 28,888 บาท**

9-13 ก.พ. 63
**ราคา 32,888 บาท**
โปรแกรมทัวร์ ฮอคไกโด สกี ฟรีเดย์ 5 วัน 3 คืน บิน (XJ) TN
29ก.พ. - 2 มี.ค. 63
**ราคา 23,888 บาท**

4-8, 5-9, 6-10, 7-11, 8-12, 9-13, 10-14, 11-15
12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21
18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27
24-28, 25-29, 26-30, 27-31,
28 ม.ค.-1 ก.พ, 29 ม.ค.-2ก.พ, 30 ม.ค.-3 ก.พ
31 ม.ค.-4 ก.พ, 1-5, 2-6, 3-7, 11-15, 12-16
13-17, 14-18, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27
24-28, 25 ก.พ.-1 มี.ค, 26 ก.พ.-2 มี.ค.
27 ก.พ.-3 มี.ค, 28 ก.พ.-4 มี.ค.63
**ราคา 25,888 บาท**

15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23 ก.พ. 63
**ราคา 28,888 บาท**

4-8, 5-9, 6-10, 7-11, 8-12, 9-13, 10-14ก.พ.63
**ราคา 29,888 บาท
โปรแกรมทัวร์โตเกียว ฟุจิ นิกโกะ สกี 5 วัน 3 คืน (XJ) TN
24-28 พ.ย. 62
**ราคา 24,888 บาท**

1-5, 7-11, 8-12, 9-13, 11-15, 12-16, 13-17
14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22 ธ.ค. 62
**ราคา 26,888 บาท**

5-9, 6-10, 10-14, 22-26 ธ.ค. 2562
**ราคา 27,888 บาท**
โปรแกรมทัวร์โตเกียว ฟูจิ นิกโกะ 5 วัน 3 คืน (XJ) TN
6-10, 13-17, 20-24, 27-31 ต.ค. 62
3-7, 10-14, 17-21 พ.ย. 62
**ราคา 25,888 บาท**
โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น โชว์น้ำพุ 3 มิติ 3 วัน 2 คืน (CX)
30 ส.ค.-01 ก.ย., 31 ส.ค.-02 ก.ย. 62

** ราคา 7,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์เกาหลี เชจู SUPER SAVE SUMMER 4 วัน 2 คืน (7C) T
24-27, 25-28, 26-29 ส.ค. 62
** ราคา 4,400 บาท **

27-30, 28-31 ส.ค. 62
** ราคา 4,600 บาท **

31 ส.ค.-03 ก.ย. 62
** ราคา 4,800 บาท

23-26, 29 ส.ค.-01 ก.ย., 30 ส.ค.-02 ก.ย. 62
** ราคา 4,900 บาท **

โปรแกรมทัวร์พม่า ย่างกุ้ง มหาบุญบารมี 9 วัด 2 วัน 1 คิน (DD) G
23-24, 25-26, 30-31 ส.ค. / 05-06, 11-12, 12-13, 18-19, 19-20, 25-26 ก.ย. / 03-04, 09-10, 17-18 ต.ค. 62
** ราคา 6,555 บาท **

24-25, 31 ส.ค.-01 ก.ย. / 07-08, 14-15, 21-22, 26-27 ก.ย. / 05-06, 19-20 ต.ค. / 06-07, 13-14, 20-21, 28-29 พ.ย. / 05-06, 13-14, 18-19, 25-26 ธ.ค. 62
** ราคา 6,999 บาท **

02-03, 09-10, 16-17, 23-24, 29-30 พ.ย. / 08-09, 14-15, 21-22 ธ.ค. 62
** ราคา 7,555 บาท **

29-30 ธ.ค. 62
** ราคา 7,999 บาท **

28-29 ธ.ค. 62
** ราคา 8,888 บาท **

机票 | 酒店 | 租车 | 火车票 | 游轮保险 | 签证服务 | 时间 | 气象 | 汇率
Tour | About Us | Rewards | Special Offers | Contact Us

สนทนากับพนักงานออนไลน์ ติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์ของเรา Instagram ติดตามข่าวสารเราบน facebook ติดตามข่าวสารเราบน Twitter LineID:025393399 ส่งเว็บนี้ให้เพื่อน
TAT Licensee No. 11/08795
2011 Platinum Club.com. All rights reserved.
Recommended Browser settings for IE8 , FireFox , Safari